Eiropas Savienības Padome 2022.gada 9.septembrī pieņēma lēmumu (ES) 2022/1500 (2022.gada 9.septembris) par to, lai pilnībā apturētu Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par vīzu atvieglinātu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem piemērošanu. Padomes lēmums stājās spēkā 2022.gada 12.septembrī.

Stājoties spēkā Padomes lēmumam, no 12.septembra Krievijas Federācijas pilsoņu vīzu pieteikumi tiek vērtēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) prasībām.

Tas nozīmē, ka Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs:

  • par vīzas pieteikuma izskatīšanu iekasē valsts nodevu – 80 EUR;
  • vīzu pieteikumus var izskatīt 45 dienu laikā;
  • var pieprasīt iesniegt papildu vīzas pieteikuma pamatojuma dokumentus;
  • vīzu pieteikumus pieņem, stingri ievērojot pārstāvniecību teritoriālo kompetenci.