Vispārējo lietu padomē tiek izskatīti jautājumi, kas skar vairāk nekā vienu ES politiku, piemēram, sarunas par ES paplašināšanos, gatavošanos Eiropadomei, ES daudzgadu budžeta perspektīvas izstrāde, kā arī institucionālie un administratīvie jautājumi.

Plašāka informācija par Vispārējo lietu padomi