Pirms došanās uz ārvalstīm strādāt, studēt vai laulāties, attiecīgās ārvalsts iestādēs nepieciešams savlaicīgi noskaidrot, kādus dokumentus būs nepieciešams iesniegt un vai nepieciešama Latvijas Republikā izsniegto dokumentu legalizēšana Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā vai arī ir noteikta cita kārtība.

1. Ja dokumentu paredzēts izmantot valstī, kas ir Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts, tā īstums ir jāapliecina ar apliecinājumu apostille. Ar apostille apliecināts dokuments ir derīgs iesniegšanai attiecīgās ārvalsts iestādēs bez citas papildus apstiprināšanas.

No 2019. gada 1. jūlija dokumentu apliecināšanu ar apostille Latvijā veic jebkurš zvērināts notārs. Vairāk informācijas: https://www.latvijasnotars.lv/,e-pasts: info@latvijasnotars.lv.

2. Ja dokumentu paredzēts izmantot valstī, kas nav  Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts, to vispirms nepieciešams legalizēt Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā vai Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā un pēc tam attiecīgās valsts, kurā dokuments tiks iesniegts, kompetentajā iestādē (ārvalsts Ārlietu ministrijā vai diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā).

Saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likuma 7.pantu, sākot ar 2019.gada 1.jūliju, ir aizliegts legalizēt personu apliecinošu dokumentu (piem. pasu/id karšu) atvasinājumus un tulkojumus.

3. No 2010.gada 31.oktobra Latvija piemēro Briseles Konvenciju par dokumentu legalizācijas atcelšanu Eiropas Kopienu dalībvalstu starpā, kas paredz savstarpēju atbrīvošanu no apliecināšanas ar apostille prasības. Konvencija tiek piemērota tikai attiecībā uz dokumentu iesniegšanu Beļģijā, Dānijā, Francijā, Igaunijā, Īrijā, Kiprā un Itālijā. Kas nozīmē to, ka Latvijā izsniegti publiski dokumenti minēto valstu institūcijās iesniedzami bez apliecināšanas ar apostille.

4. Kopš 2019. gada 16. februāra visā Eiropas Savienības teritorijā ir piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1191. Tā atceļ atsevišķu publisku dokumentu un to apliecinātu kopiju legalizācijas un apostille prasību Eiropas Savienībā, ja tos izdevusi kādas dalībvalsts publiskā iestāde un šie dokumenti ir paredzēti iesniegšanai citas dalībvalsts publiskajās iestādēs. Plašāka informācija par dokumentu legalizācijas un apostille prasības atcelšanu Eiropas Savienībā pieejama šeit.

5. Latvijā izsniegtam publiskam dokumentam izmantošanai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (izņemot tās aizjūras teritorijas), nav nepieciešami nekādi papildus apstiprinājumi (legalizācija vai apostille) to iesniegšanai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes iestādēs.

Infogramma par Latvijā izsniegtu dokumentu izmatošanu ārvalstīs pieejama šeit.