Eiropas Komisija katru gadu organizē 8-10 Vēlēšanu novērošanas misijas, kuru dalībnieki tiek izraudzīti ar ES dalībvalstu nacionālo kontaktpunktu palīdzību. Līdztekus vēlēšanu novērošanas misijām Komisija regulāri organizē arī vēlēšanu novērotāju apmācības.

Lai varētu piedalīties kādā no tuvākajā nākotnē plānotajām vēlēšanu novērošanas misijām vai novērotāju apmācībām (skat. zemāk), jāveic sekojošas darbības:

  1. Jāreģistrējas Komisijas izveidotajā "Roster" datu bāzē.
  2. Jāiepazīstas ar konkrētajai misijai vai apmācībām izvirzītajām prasībām.
  3. Jāsūta elektronisku pieteikumu (brīvā formā) nacionālajam kontaktpunktam: eu.eom.focal.point@mfa.gov.lv. Vēlēšanu misijas gadījumā jānorāda, vai vēlaties pieteikties īstermiņa vai ilgtermiņa misijai. Tāpat svarīgi ir ievērot pieteikšanās termiņu, kas norādīts labajā pusē ("Pieteikšanās termiņš").
  4. Komisija atlasa atbilstošākos kandidātus, balstoties uz nacionālo kontaktpunktu sniegtajām rekomendācijām. Par atlases rezultātiem kandidāti tiek informēti ar elektroniskā pasta starpniecību.

Informatīvais ētikas dokuments: