Eiropas Komisija katru gadu organizē 8-10 Vēlēšanu novērošanas misijas, kuru dalībnieki tiek izraudzīti ar ES dalībvalstu nacionālo kontaktpunktu palīdzību. Līdztekus vēlēšanu novērošanas misijām Komisija regulāri organizē arī vēlēšanu novērotāju apmācības.

Lai varētu piedalīties kādā no tuvākajā nākotnē plānotajām vēlēšanu novērošanas misijām vai novērotāju apmācībām (skat. zemāk), jāveic sekojošas darbības:

  1. Jāreģistrējas Komisijas izveidotajā "Roster" datu bāzē.
  2. Jāiepazīstas ar konkrētajai misijai vai apmācībām izvirzītajām prasībām.
  3. Jāsūta elektronisku pieteikumu (brīvā formā) nacionālajam kontaktpunktam: eu.eom.focal.point@mfa.gov.lv. Vēlēšanu misijas gadījumā jānorāda, vai vēlaties pieteikties īstermiņa vai ilgtermiņa misijai. Tāpat svarīgi ir ievērot pieteikšanās termiņu, kas norādīts labajā pusē ("Pieteikšanās termiņš").
  4. Komisija atlasa atbilstošākos kandidātus, balstoties uz nacionālo kontaktpunktu sniegtajām rekomendācijām. Par atlases rezultātiem kandidāti tiek informēti ar elektroniskā pasta starpniecību.
Izsludinātās misijas Pieteikšanās termiņš
Misijas darba valoda - spāņu un angļu.

15.09.2021

pulksten 12.00

Misijas darba valodas – spāņu, ziņošanas valoda – angļu  

27.09.2021

pulksten 12.00

Intereses gadījumā lūdzam vismaz trīs darba dienas pirms norādītā pieteikšanās termiņa iesniegt Ārlietu ministrijai šādus dokumentus (tie nosūtāmi elektroniskā formā uz epasta adresi: Personala.departamenta.info@mfa.gov.lv)

  1. Pretendenta pieteikums angļu, vācu vai franču valodā. Pieteikuma adresāts: vakances sludinājumā minētās struktūrvienības vadītājs. Pieteikuma sākumā nepieciešams norādīt vakances kodu (piemēram, COMP-F-4).
  2. Pretendenta CV angļu vai vācu, vai franču valodā.
  3. Pretendenta darba devēja rakstiski izteiktu gatavību norīkojuma gadījumā ES institūcijā uzņemties atbilstošās saistības. Iesakām izmantot šo veidlapu:

Kontaktinformācija:

Ārlietu ministrija
Personāla departaments
Tālrunis: +371 67016338