2012. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunā Ungārijas konstitūcija, kas paredz līdz šim lietotā oficiālā valsts nosaukuma „Ungārijas Republika” aizstāšanu ar jauno nosaukumu „Ungārija”. Nosaukums „Ungārijas Republika” tiek attiecināts tikai uz Valsts prezidentu.

Latviju un Ungāriju saista regulāra sadarbība dažādās jomās. Aktīvs dialogs izveidojies kultūras, izglītības, pašvaldību sadarbības, aizsardzības un lauksaimniecības jomās. Abas valstis strādā ekonomisko attiecību un kontaktu veicināšanā. Latvija un Ungārija sadarbojas arī ES un NATO, kā arī citās starptautiskajās organizācijās, tai starpreģionālos sadarbības formātus, piemēram, Višegradas grupas (V4) un Baltijas valstu un Ziemeļvalstu (NB8) sadarbības iespējas.

DIPLOMĀTISKĀS ATTIECĪBAS

Ungārija atzina Latvijas Republikas neatkarību 1921. gada 20. jūlijā. Abu valstu diplomātiskās attiecības tika atjaunotas 1991. gada 2. septembrī.

Latvijas pārstāvība Ungārijā

Latvijas vēstniecība Ungārijā atrodas Budapeštā. Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Ungārijā kopš 2021. gada ir Agnese Kalniņa.

Ungārijas pārstāvība Latvijā

Ungārijas vēstniecība  atrodas Rīgā. Ungārijas vēstnieks Latvijā kopš 2018. gada ir Ferencs Gābors Bāņai (Ferenc Gábor Bányai).

Ungārijas goda konsule Latvijā ir Ariana Župika

VIZĪŠU APMAIŅA, TIKŠANĀS

Valsts prezidenti

2021. g. 8. decembrī

Valsts prezidenta E. Levita oficiālā vizīte Ungārijā

2017. g. 19. septembrī

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa tikšanās ar Ungārijas prezidentu Janošu Āderu (János Áder) ANO ģenerālās Asamblejas laikā

2012. g. 10. februāris

Valsts prezidenta Andra Bērziņa divpusējā tikšanās ar Ungārijas prezidentu Pālu Šmitu (Pál Schmitt) Araijološas (Arraiolos) grupas sanāksmes ietvaros Helsinkos

2007. g 10.–11. aprīlis

Ungārijas prezidenta Lāslo Šojoma (László Sólyom) darba vizīte Latvijā, dalība astoņu ES dalībvalstu prezidentu neformālās Araijološas grupas debatēs Rīgā

Parlamentu priekšsēdētāju/priekšsēdētāju vietnieku līmenī

2017. g. 14.–16. jūnijs

Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces vizīte Ungārijā
2012. g. 25.–26. novembris

Ungārijas Nacionālās Asamblejas priekšsēdētāja Lāslo Kevēra (László Kövér) oficiālā vizīte Latvijā

2009. g. 4.–6. maijs

Saeimas priekšsēdētāja Gundara Daudzes oficiālā vizīte Ungārijā
Premjerministru līmenī
2010. g. 10. decembris Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna (Viktor Orbán) darba vizīte Latvijā
2009. g. 26.27. jūnijs Ministru prezidenta Valda Dombrovska darba vizīte Ungārijā, dalība oficiālajos pasākumos par godu Dzelzs priekškara krišanas 20. gadadienai (vizītes ietvaros notika Ministru prezidenta divpusēja tikšanās ar Ungārijas premjerministru Gordonu Bajnai (Gordon Bajnai)
Ārlietu ministru līmenī
2021. gada 5. martā Ungārijas ārlietu un tirdzniecības lietu ministra Pētera Sijjārto darba vizīte Latvijā
2020. gada 10. janvārī Ungārijas ārlietu un tirdzniecības lietu ministra Pētera Sijjārto darba vizīte Latvijā
2017. gada 29. jūnijā

Ungārijas ārlietu un tirdzniecības lietu ministra Pētera Sijjārto darba vizīte Latvijā

2016. gada 18.–19. decembrī Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča oficiālā vizīte Ungārijā

PARLAMENTĀRĀ SADARBĪBA

2019.gada 14. februārī 13. Saeimā tika izveidota  deputātu grupa sadarbības veicināšanai ar Ungārijas parlamentu 17 deputātu sastāvā. Notiek sadarbība starp Latvijas Saeimas un Ungārijas Nacionālās Asamblejas atsevišķajām komisijām.

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Ungārija Latvijas preču eksportam ir relatīvi nozīmīgs tirgus. Latvijas preču tirdzniecībai ar Ungāriju 2021. gada septiņos mēnešos bija tendence palielināties, savukārt, pakalpojumu tirdzniecībai 2021. gada pirmajā pusgadā – samazināties. Latvijai ar Ungāriju saglabājas negatīva preču tirdzniecības bilance un pozitīva pakalpojumu tirdzniecības bilance. Ungārijas tiešajām investīcijām Latvijā 2021. gada pirmajā pusgadā bija tendence pieaugt, savukārt, Latvijas tiešās investīcijas Ungārijā ir nedaudz sarukušas.

Plašāk:

Ārējā tirdzniecība starp Latviju un Ungāriju

Tiešās investīcijas

SADARBĪBA KULTŪRĀ UN IZGLĪTĪBĀ

2019. gada 2. augustā Latvijas un Ungārijas Kultūras ministrijas parakstīja Sadarbības kultūrā programmu.

Divpusējo sadarbību ar Ungāriju regulē 1997. gada 6. martā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā, zinātnē un izglītībā.

Sadarbība Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajās jomās norisinās lielākoties Eiropas Savienības, Eiropas Padomes, UNESCO un citu starptautisko organizāciju programmu un projektu ietvaros.

Latvijas Literatūras centrs sadarbojas ar Ungārijas tulkojumu atbalsta fondu Literature Across Frontiers un Eiropas literāro tulkojumu atbalsta organizāciju neformālajā tīklā.

Ungārijas dienas

Tradicionāli ik gadu rudenī Ungārijas vēstniecība Latvijā organizē “Ungārijas dienas”. Rīgā, kā arī citās Latvijas pilsētās notiek dažādi kultūras pasākumi: izstādes, koncerti, Višegradas valstu filmu dienas.

Latviešu valodas apguve Ungārijā

Kopš 1991. gada Etveša Loranda universitātē (Eötvös Loránd Univerziteta) Budapeštā ir iespēja apgūt latviešu valodu. No Latvijas tiek sūtīti metodiskie materiāli un grāmatas. 

Ungāru valodas apguve Latvijā

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Somugru studiju bakalaura studiju programmas ietvaros ir iespējams izvēlēties ungāru valodas kursu.

SADARBĪBA AIZSARDZĪBAS JOMĀ

Aizsardzības ministra oficiālās vizītes Ungārijā laikā 1999. gada 8. jūnijā tika parakstīts Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas līgums par divpusējiem kontaktiem un sadarbību militārajā jomā. 2014. gada 28. augustā aizsardzības ministra oficiālās vizītes laikā Budapeštā tika parakstīts Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas saprašanās memorands aizsardzības jomā.

Militārajai sadarbībai Varšavā rezidē Ungārijas aizsardzības atašejs pulkvežleitnants József Szabó, bet Latvijas aizsardzības atašejs Ungārijā plt. Aivars Spriedējs rezidē Varšavā.

Ungārijas gaisa spēki ir piedalījušies NATO Baltijas gaisa patrulēšanas misijā 2015. un 2019. gadā, kā arī plāno veikt Baltijas gaisa telpas patrulēšanu 2022. gadā.

PAŠVALDĪBU SADARBĪBA

Aizkraukles novada pašvaldības sadraudzības pašvaldība ir Kiškunhalaša (Kiskunhalas). Rēzeknes novada pašvaldība sadarbojas ar Ungārijas pieaugušo izglītības centru. Savukārt Gulbene ir parakstījusi sadraudzības līgumu ar Balmazūjvārošu (Balmazújváros). Pļaviņu novads ir parakstījis sadarbības līgumu ar Šzankas (Szanka) pašvaldību. Sadraudzības līgums ir noslēgts arī starp Strenču novadu un (Rimóc) pilsētu, kā arī starp Hollohāzas (Hollóháza) pilsētu un Auces novadu. 2018. gada 27. jūlijā Szodliget (Sződliget) pilsētā tika parakstīts sadarbības līgums starp Szodliget novadu un Rūjienas novadu.

NODERĪGAS SAITES

Latvijas vēstniecība Ungārijā mājas lapa: https://www2.mfa.gov.lv/hungary/

Ungārijas vēstniecības Latvijā mājas lapa: https://riga.mfa.gov.hu/lva

Ungārijas prezidenta mājas lapa: http://www.keh.hu

Ungārijas Nacionālās Asamblejas mājas lapa: http://www.parlament.hu

Ungārijas valdības mājas lapa: http://www.kormany.hu/en

Ungārijas Ārlietu ministrijas mājas lapa: http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade