Latvija un Beliza sekmīgi sadarbojas starptautisko organizāciju ietvaros. Attiecības starp abām valstīm ir draudzīgas, taču to intensificēšanu kavējis lielais ģeogrāfiskais attālums.

2005. gada 3. februārī Ņujorkā Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības ANO Ņujorkā telpās tika nodibinātas diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Belizu (angļu valodā Belize).

Protokolu par diplomātisko attiecību nodibināšanu starp abām valstīm Latvijas Republikas vārdā parakstīja ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks, pastāvīgais pārstāvis ANO Ņujorkā Gints Jegermanis un Belizas vārdā – ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks, pastāvīgais pārstāvis ANO Ņujorkā Stuart W. Leslie.