Latvijas Republika, demonstrējot uzticību demokrātijas un cilvēktiesību vērtībām, ir pievienojusies 2008.gada 18.jūnija Eiropas Savienības Ministru Padomes pieņemtajam lēmumam ES nostājā attiecībās ar Kubu, kas paredz 2003.gadā pieņemto ekonomisko ierobežojumu pret Kubu atcelšanu.

Iestājoties Eiropas Savienībā, Latvija pievienojās Eiropas Savienības sadarbības dialogam ar Kubu. Latvija uzskata, ka cilvēktiesību un demokrātisko vērtību tēmai ir jāturpina saglabāt prioritāru raksturu ES un Kubas dialogā, kas vērsts uz Kubas iedzīvotāju tiesību ievērošanu, politiski ieslodzīto atbrīvošanu un starptautisko konvenciju ratifikāciju.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Latvijas valsti Kuba atzina 1921. gada 10. septembrī, bet pēc neatkarības atjaunošanas - 1991. gada 9. decembrī.

Diplomātiskās attiecības starp Latviju un Kubu tika nodibinātas 1991.gada 20.decembrī.

No 1993. gada beigām līdz 1998. gada septembrim Rīgā atradās Kubas Republikas vēstniecība. Vēlāk tā tika pārcelta uz Helsinkiem, no kurienes arī pašlaik sedz Latviju.

Kubas vēstnieki Latvijā (rezidence Helsinkos, Somijā):

Enrike Orta Gonzales (Enrique Orta González) 2013.gada 15.janvāris - šobrīd

Serhio Gonsales Gonsaless (Sergio Gonzalez Gonzalez)

2007.gada 6.novembris - 2012.gada 22.jūlijs

PARLAMENTĀRĀ SADARBĪBA

2004.gada 25. novembrī Saeimā tika nodibināta deputātu grupa sadarbībai ar Kubas parlamentu 18 deputātu sastāvā, kuru atjaunoja 2006.gada 30.novembrī. 2010.gadā šīs parlamentu sadarbības grupas sastāvā bija 20 deputāti, no 2011.gada 17.oktobra līdz 2014.gada 4.novembrim – 24 deputāti, bet kopš 2015.gada 17.marta – 11 deputāti (grupas vadītājs – Valērijs Agešins).

SAVSTARPĒJĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS

2009.gada septembris

Ņujorkā, ANO Ģenerālās Asamblejas laikā ārlietu ministrs Māris Riekstiņš tikās ar Kubas ārlietu ministru Bruno Eduardo Rodrigesu Pariju.

2007. gada 11. - 16. jūnijs

Pēc Kubas Nacionālās asamblejas oficiāla ielūguma, Latvijas Republikas Saeimas 4 deputāti apmeklēja Kubu.

2007. gada 9. - 12. marts

Latvijā vizītē uzturējās Kubas Ārlietu ministrijas Eiropas departamenta direktore Teresita Vinsente (Teresita Vicente), kura Latvijas Ārlietu ministrijā tikās ar valsts sekretāra vietnieku E.Skuju, kā arī ar Latvijas Republikas Saeimas Latvijas-Kubas parlamentārās sadarbības grupas deputātiem.

LĪGUMTIESISKĀ BĀZE

2013.gada 14.janvārī Ārlietu ministrijas valsts sekretārs A.Teikmanis un Kubas vēstnieks Latvijā E. Gonzales parakstīja Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas un Kubas Republikas Ārlietu ministrijas Saprašanās memorandu par abu pušu interesējošo jautājumu politisko konsultāciju kārtību. Saprašanās memorands paredz padziļināt daudzpusēji nozīmīgu jautājumu izpēti, veicināt abu pušu sadarbību starptautiskās organizācijās un forumos, kā arī uzlabot savstarpējo dialogu.

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecība 2015. g.(avots: Centrālā statistikas pārvalde 

 • Eksports:
 1. Lietuva – 1 744 095 595 EUR jeb 18,30% no kopējā Latvijas eksporta
 2. Igaunija – 1 043 830 759 EUR jeb 10,95%
 3. Krievija – 829 890 599 EUR jeb 8,71%

158. Kuba – 107 881 EUR jeb 0,00% 

 • Imports:
 1. Lietuva – 1 912 284 353 EUR jeb 17,18% no kopējā importa Latvijā  
 2. Vācija – 1 205 061 975 EUR jeb 10,83%
 3. Polija – 1 192 514 217 EUR jeb 10,71%

173. Kuba – 0 EUR jeb 0,00%

Latvijas un Kubas tirdzniecības dinamika laika posmā no 2006. gada līdz 2015. gadam, EUR

Gads

Eksports

Imports

2006

15 943

81 030

2007

26 212

147 406

2008

320

8 210

2009

17 643

3 836

2010

446 811

0

2011

2 818

2 711   620

2012

30 369

0

2013

23   234

0

2014

10 324

0

2015 107 881 0
  • 2015. gadā kopējais preču tirdzniecības apgrozījums sasniedza 107 tūkst. EUR (189. vieta).
  • Eksporta apjoms uz Kubu sasniedza 107 tūkst. EUR, kas irpar 944,95% jeb 97 tūkst. EUR vairāk nekā 2014. gadā.
  • Imports no Kubas netika reģistrēts, saglabājoties 2014. gada līmenī. 
  • Latvijai ar Kubu ir pozitīva preču tirdzniecības bilance 107 tūkst. EUR apmērā.
 • Galvenās Latvijas eksporta preces uz Kubu: transporta līdzekļi (96,17%).

Eksporta preces uz Kubu sadalījumā pa preču veidiem 2015. gadā

Preču   veids

EUR

Īpatsvars   no kopējā eksporta

Kopā

 

100%

Transporta līdzekļi

-            Gaisa   balonu un dirižabļu daļas 100%

103 746

96.17%

Investīcijas(avots: Latvijas Banka)

2015. gada beigās Latvijā tika reģistrēti Kubas tiešo investīciju atlikumi 1 MEUR apmērā, Latvijas tiešo investīciju atlikumi Kubā netika reģistrēti

ĪSA INFORMĀCIJA PAR KUBU

Platība

110.860 km²

Iedzīvotāju skaits

11,274,826 (2014.gads)

Galvaspilsēta

Havana

Valsts valoda

spāņu

Reliģija

Romas katoļu (85%)

Valsts iekārta

Sociālistiska Republika, neatkarīga kopš 1868. gada. Kubas Revolūcija 1959.gda

Nacionālā svētku diena

1.janvāris, Kubas Revolūcija

Naudas vienība

Kubas peso, Kubas konvertējamais peso

INFORMĀCIJAS AVOTI

Eiropas Savienības – Kubas attiecības: http://www.eeas.europa.eu/cuba/index_en.htm

Kontakti: Kubas vēstniecība Helsinkos, Somijā

Informācija ceļotājiem:

Ceļojumu brīdinājumi

Aplikācija „Ceļo droši