DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Latvijas un Nepālas diplomātiskās attiecības nodibinātas 1992. gada 20. aprīlī.

2002. gada 24. septembrī tika akreditēts pirmais Nepālas Karalistes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Lila Prasāds Šarma (Lila Prasad Sharma) (rezidence Maskavā), kurš pildīja vēstnieka pienākumus līdz 2005. gada 19. februārim. Jauns vēstnieks Latvijā nav akreditējies. 

Kopš 2017. gada Latvijas intereses Nepālā pārstāv goda konsuls Karans Vaidija (Karan Vaidya).

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Nepāla ir Latvijas 140. nozīmīgākais eksporta un 113. nozīmīgākais importa preču tirdzniecības partneris.  2019. gadā preču tirdzniecības bilance bija pozitīva: ~0,3 milj. EUR.

Preču un pakalpojumu tirdzniecība ar Nepālu

2019. gadā kopējais preču eksports veidoja ~0,33 milj. EUR, kas ir par 16% vairāk nekā 2018. gadā. Savukārt preču imports no Nepālas samazinājās par 5%, sastādot ~0,03 milj. EUR.

Galvenās Latvijas eksporta preču grupas: mašīnas, mehānismi un elektriskās iekārtas (67%), optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi un mūzikas instrumenti (17%), pārtikas rūpniecības produkti (6%).

Galvenās importa preču grupas no Nepālas: apavi, galvassegas, lietussargi un citi (59%), tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (15%), metāli un to izstrādājumi (14%).

Pakalpojumi: pakalpojumu imports 2019. gadā saglabājās nemainīgs 1 milj. EUR apmērā.

Investīcijas

2019. gada beigās ieguldījumi Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos no Nepālas veidoja ~0,5 milj. EUR. Investīcijas tika veiktas 16 uzņēmumos.

SADARBĪBA IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JOMĀ

2015./2016. mācību gadā Latvijas augstskolās studēja 20 studenti no Nepālas (2014./2015. – 12).

2014. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds uzsāka divu gadu sadarbības projektu ar organizāciju Global Fairness Initiative, kas partnerībā ar organizāciju Brick Clean Network ievieš programmu Nepālas ķieģeļu cepļu strādnieku kopienā Katmandu ielejā. Projekta mērķis ir nodrošināt izglītību vairāk nekā 400 bērniem, kuri dzīvo un strādā 5 ķieģeļu cepļos, izveidojot alternatīvas izglītības programmas. Bērniem tiek nodrošināts skolas transports un mācību materiāli.

2008. gada 26. maijā – 10. jūnijā Latvijas tautas deju ansamblis „Līgo” piedalījās 4. Starptautiskajā folkloras festivālā Nepālā. 

LATVIJAS ATBALSTS NEPĀLAI

2015. gada 12. maijā Latvijas valdība piešķīra EUR 20 000 Nepālai, lai sniegtu palīdzību 2015.gada aprīlī notikušās zemestrīces seku likvidēšanā. Ziedojumu vākšanu veica arī Latvijas Sarkanais Krusts. 

NODERĪGAS SAITES

Informācija ceļotājiem: https://www.mfa.gov.lv/lv/nepala-celojumu-bridinajumi

Nepālas Federālās Demokrātiskās Republikas parlaments: http://www.parliament.gov.np/

Nepālas Federālās Demokrātiskās Republikas valdība: http://www.nepal.gov.np/

Nepālas Federālās Demokrātiskās Republikas Ārlietu ministrija: https://mofa.gov.np/

Tūrisma informācija: https://www.welcomenepal.com/