Konspektīvs pārskats un atbildes meklējumi uz sarežģītiem jautājumiem – kas ir antisemītisms, kādi ir raksturīgākie mīti un aizspriedumi, kā tie attīstījušies vēstures gaitā. Antisemītisms un holokausts, kā arī tā būtskākās izpētes problēmas. Antisemītisma jaunās formas, holokausta noliegšana un problēmu kontekstualizācija Latvijas situācijai.