- līdzekļu iesaldēšana un aizliegums darīt līdzekļus pieejamus 

- ieceļošanas aizliegumi 

Padomes Lēmums 

Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/1720 (2019. gada 14. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Nikaragvā (konsolidētā versija 10.01.2022.

Padomes Regula

Padomes Regula (ES) 2019/1716 (2019. gada 14. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Nikaragvā (konsolidētā versija 10.01.2022.

ES sankcijas saistībā ar situāciju Nikaragvā tika ieviestas, nosodot politisko pretinieku, mediju un pilsoniskās sabiedrības iegrožošanu, un citus cilvēktiesību pārkāpumus, ko veica Nikaragvas valdošā elite. Sankciju mērķis ir veicināt miermīlīgu krīzes risinājumu. Sankciju režīms ļauj ES noteikt mērķētas sankcijas, kā līdzekļu iesaldēšanu un ieceļošanas aizliegumus. Tās tiek noteiktas pret fiziskām un juridiskām personām, kuras ir atbildīgas par cilvēktiesību pārkāpumiem, kā arī tiesiskuma un demokrātijas graušanu. Sankcijas tiek noteiktas arī pret citām ar šiem pārkāpumiem saistītām personām. Sankcijām ir paredzēti izņēmumi, piemēram humānās palīdzības sniegšanai. 

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

 

Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta tīmekļvietnē.