Valstu mobilizēšana rīcībai klimata pārmaiņu jomā ir būtiska ANO prioritāte, ko apliecina klimata un vides jautājumiem veltīti pasaules līderu samiti (2019.gada septembrī ANO Ģenerālās asamblejas ietvaros notika ANO Klimata samits, 2020.gadā – Bioloģiskās daudzveidības samits), kā arī līdzīgi domājošas valstis apvienojošas ANO iniciatīvas un draugu grupas.

Latvija ir pievienojusies ANO draugu grupai par klimata pielāgošanos un noturību un ANO draugu grupai par plastmasas piesārņojuma jūrā apkarošanu. EDSO ietvaros Latvija darbojas Vides draugu grupā.

Latvija ir ratificējusi ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes nolīgumu 2017. gadā. Parīzes nolīguma mērķis ir stiprināt globālo rīcību klimata pārmaiņu novēršanai, noturēt globālo sasilšanu būtiski zem 2°C robežas, uzlabot pielāgošanos klimata pārmaiņu negatīvajām ietekmēm un sekmēt noturīgumu pret klimata pārmaiņām, kā arī sekmēt investīciju novirzi saskaņā ar oglekļa mazietilpīgu un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību.

Latvijas nostājas ANO par klimata jautājumiem balstītas Ministru kabinetā apstiprinātajās nacionālajās pozīcijās un nacionālajā klimata stratēģijā.

Plašāka informācija par klimata jautājumiem pieejama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Interneta vietnē - https://www.varam.gov.lv/lv/klimata-parmainas.