2022. gada 16. maijā Paris-Saclay, Francijā notika jau otrā Eiropas Savienības un ASV Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes augsta līmeņa sanāksme. Puses atzīmēja arvien ciešāko sadarbību Padomes ietvaros, tostarp strādājot pie kopējas reakcijas pret Krievijas īstenoto agresiju Ukrainā. Tāpat tika atzīmēta virkne panākto rezultātu un nākotnes mērķu dažādajos padomes darba virzienos, tostarp cīņa pret ārvalstu informācijas manipulāciju, piegāžu ķēžu stiprināšana, darbs pie kopējiem jauno tehnoloģiju standartiem, elektroauto uzlādes infrastruktūras savienojamība, u.c.

Padome izveidota 2021. gada 15. jūnijā ar mērķi padziļināt transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu attiecības un ciešāk koordinēt abu pušu politiku globālo tehnoloģiju, ekonomikas un tirdzniecības izaicinājumu risināšanā, balstoties uz kopīgām demokrātiskām vērtībām.

Padomes darbs notiek 10 tematiskās darba grupā:

  • Tehnoloģiju standarti;
  • Klimata un tīrās tehnoloģijas;
  • Drošas piegāžu ķēdes;
  • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošība un konkurētspēja;
  • Datu pārvaldība un tehnoloģiju platformas;
  • Tehnoloģiju ļaunprātīga izmantošana, apdraudot drošību un cilvēktiesības;
  • Eksporta kontrole;
  • Ieguldījumu caurskatīšana;
  • Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) piekļuves digitāliem instrumentiem un izmantošanas veicināšana;
  • Globālie tirdzniecības izaicinājumi.

Eiropas Komisija aicina iesaistīties uzņēmumus, valsts iestādes, novatorus, pētniekus, pilsonisko sabiedrību un politikas veidotājus, lai kopīgi turpinātu veicināt Eiropas Savienības un ASV diskusijas un sadarbību Tirdzniecības un tehnoloģiju padomē.

 

Līdzdalības iespējas: https://futurium.ec.europa.eu/en/EU-US-TTC

 

Vairāk informācijas par otro ES-ASV tirdzniecības un tehnoloģiju padomes sanāksmi https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3034