Noteiktās sankcijas:

-  ceļošanas ierobežojumi (šobrīd sarakstā nav iekļautas konkrētas personas)

Padomes Lēmums 

Padomes Lēmums 2010/573/KĀDP (2010.gada 27.septembrī) par ierobežojošiem pasākumiem pret Moldovas Republikas Piedņestras apgabala vadību (konsolidētā versija 30.10.2021.) 

ES sankcijas ir vērstas vienīgi pret Moldovas Republikas Piedņestras apgabala vadību.

Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām noteikti ceļošanas ierobežojumi (aizliegums dalībvalstu teritorijā ieceļot vai to šķērsot personām, kuras iekļautas sankciju sarakstā).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta tīmekļvietnē.