Konsulāro pakalpojumu sniegšana Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs norisinās saskaņā ar likuma Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību nosacījumiem.

Konsulāro pakalpojumu sniegšana notiek pilnā apmērā. Ja pakalpojuma sniegšanai nepieciešama personas klātbūtne, pakalpojumi tiek sniegti tikai pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot distancēšanās nosacījumus. Tādēļ lūdzam ņemt vērā, ka katra apmeklētāja apkalpošanai būs nepieciešams vairāk laika, nekā ierasts.

Lūdzam apmeklētājus izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus un lietot apmeklētāju pieņemšanas telpās pieejamos roku dezinfekcijas līdzekļu.

Vīzu pieteikumu pieņemšana un izskatīšana tiek veikta ierobežotā apmērā saskaņā ar ES iestāžu norādēm un  ārkārtējā situācijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Vīzu pieteikumu pieņemšana tiek organizēta ar ārpakalpojumu sniedzēju starpniecību.

Netiek veikta vietējo pierobežas satiksmes atļauju pieteikumu pieņemšana un izskatīšana.

Ja rezidences valstī ir spēkā tādi epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas ierobežo pakalpojumu sniegšanu klātienē vai personu pārvietošanos, vai ir pamats uzskatīt, ka faktiskā epidemioloģiskās drošības situācija valstī liedz sniegt klātienes pakalpojumus, neapdraudot darbiniekus, pārstāvniecības vadītājs var lemt par tālāku tikai to konsulāro pakalpojumu sniegšanu, kas sniedzami attālināti, personai identificējoties caur www.latvija.lv:

  • dzimšanas un miršanas fakta reģistrācijas paziņošana;
  • civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu izsniegšana;
  • daudzvalodu veidlapu izsniegšana;
  • pieteikumu pieņemšana personu tiesiskā statusa noteikšanai vai maiņai;
  • izziņu izsniegšana (konsulārās izziņas, izziņas no Iedzīvotāju reģistra, izziņas no Sodu reģistra u.c.);
  • dokumentu izprasīšanas pieteikumu pieņemšana.

Ja Jums neatliekami nepieciešams saņemt kādu no šiem pakalpojumiem, lūdzam sazināties ar vēstniecību par pakalpojumu sniegšanas iespējām attālināti.