Latvijas valstspiederīgajiem, kuri īslaicīgi (līdz trīs mēnešiem) uzturas ārvalstī un kuru pase/eID karte ir zudusi vai bojāta, ir jāvēršas Latvijas pārstāvniecībā, lai noformētu pagaidu ceļošanas dokumentu - atgriešanās apliecību. Atgriešanās apliecība tiek izsniegta ar derīgumu līdz 30 dienām, lai persona varētu atgriezties Latvijā vai pastāvīgās dzīvesvietas valstī, kas iekļauta Fizisko personu reģistrā.

Lai saņemtu atgriešanās apliecību, Latvijas pārstāvniecībā:

  • jāaizpilda iesniegums,
  • jāiesniedz paskaidrojums par personu apliecinoša dokumenta zādzības, nozaudēšanas vai iznīcināšanas apstākļiem,
  • jāiesniedz 2 fotogrāfijas (35 x 45 mm),
  • jāsamaksā valsts nodeva 15 EUR.

Valsts nodevu par atgriešanās apliecības izsniegšanu iespējams samaksāt, veicot pārskaitījumu ar maksājumu karti uz vietas pārstāvniecībā vai veicot bankas pārskaitījumu:

  • Saņēmējs: Valsts kase
  • Reģistrācijas numurs: 90000050138
  • Konta numurs: LV81TREL1060110919100
  • Saņēmējiestāde: Valsts kase
  • Saņēmēja BIC: TRELLV22
  • Maksājuma mērķis: valsts nodeva par atgriešanās apliecības saņemšanu (vārds/uzvārds)

Ja valstī nav Latvijas pārstāvniecības, ārkārtas ceļošanas dokumentu (Emergency Travel Document) iespējams saņemt jebkuras citas Eiropas Savienības dalībvalsts vēstniecībā attiecīgajā valstī. Vairāk informācijas Eiropas Komisijas mājaslapā.