Raksti mums uz e-adresi gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju. 

Paldies par jūsu vēstuli! Izskatīsim to un, ja būs nepieciešams sniegt atbildi, sazināsimies ar Jums.