• Kultūras ministrijas, Ārlietu ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas sadarbības memorands par ministriju darba koordinācijas un informācijas apmaiņas veicināšanu diasporai aktuālajās jomās. Parakstīts 14.09.2011.
  • “Latvijas ārlietu dienesta darbinieku ģimeņu asociācijas sadarbības memorands ar Ārlietu ministriju” , parakstīts 30.07.2012.
  • Vadlīnijas “Par sociālo partneru organizāciju līdzdalību nacionālo pozīciju izstrādē.” sadarbībā ar LDDK un LBAS. Parakstīts 25.05.2012.
  • Memorands par Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) principiem. KSA memoranda partneri ir LDDK, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, “Delna”, LTRK u.c. institūcijas. Parakstīts 28.05.2012.
  • Saprašanās memorands par sadarbību starp Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latvijas Darba devēju konfederāciju, pārstāvot Latvijas ekonomiskās intereses ārvalstīs. Parakstīts 09.08.2011.
  • Saprašanās memorands par sadarbību starp Latvijas Republikas Ārlietu ministriju un Pasaules brīvo latviešu apvienību. Parakstīts 06.01.2011.
  • Protokols noslēgs ar biedrību “Eiropas Kustība Latvijā”, biedrību “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”, biedrību “Latvijas pilsoniskā alianse”, biedrību “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, biedrību “ACC Tautskolas Eiropai”, biedrību “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” un biedrību “Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienību”. Parakstīts 11.02.2010.