ANO Ģenerālajā asamblejā piedalās visas ANO dalībvalstis, kopā aplūkojot mūsdienu globālos izaicinājumus un strādājot pie to risinājumiem. Katru gadu septembrī, uzsākoties jaunai Ģenerālās asamblejas sesijai un ņemot vērā aktuālos globālos jautājumus, tiek definētas Latvijas prioritātes. Ar Latvijas augstāko amatpersonu uzrunām ANO Ģenerālajā asamblejā ir iespējams iepazīties sadaļā “Uzrunas ANO Ģenerālajā asamblejā”.

Latvija ANO vienmēr ir iestājusies par demokrātijas, likuma varas, labas pārvaldības un cilvēktiesību veicināšanu, kas būtiski globālajai drošībai un ilgtspējīgai attīstībai. Šajā sadaļā apkopotas Latvijas prioritārās tematiskās jomas darbībai ANO.