Latvijas ekonomikas konkurētspējas un eksporta veicināšana, kā arī ieguldījumu piesaiste ir viena no ārpolitikas prioritātēm. Tas tiek nodrošināts izstrādājot un īstenojot ārējās tirdzniecības politiku un koordinējot valsts institūciju darbu Latvijas ārējo ekonomisko interešu realizācijā un sadarbību ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD). Ārlietu ministrija sagatavo un izsniedz stratēģiskās nozīmes preču importa, eksporta un tranzīta, kā arī noteiktu rūpniecības preču importa un eksporta licences un atļaujas. Latvijas ekonomisko un tirdzniecības interešu realizācija notiek ciešā sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK) un tautsaimniecības nozaru asociācijām.  

Ar ekonomiskajiem jautājumiem Ārlietu ministrijā nodarbojas Ekonomisko attiecību, tirdzniecības un attīstības sadarbības direkcija.