Diasporas konsultatīvā padome (DKP) ir padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotu diasporas politikas izstrādi un tās ikgadējo prioritāšu noteikšanu, kā arī diasporas politikas īstenošanu un novērtēšanu. Tās izveidi noteica Diasporas likuma 10. pants, darbību uzsākot 2019. gada 14. maijā.

Saskaņā ar Diasporas likumu Ārlietu ministrija ir atbildīga par Diasporas konsultatīvās padomes darbības organizēšanu un tās sekretariāta funkciju nodrošināšanu.

Diasporas konsultatīvās padomes nolikums

Diasporas konsultatīvās padomes lēmumi (tiem ir ieteikuma raksturs) atbalsta Plāns darbam ar diasporu 2024.–2026. gadam iekļautās aktivitātes un darbības prioritātes, kuras atbilst Diasporas likumā noteiktajiem 4 darbības virzieniem:

  1. Plānā ir Latviskās identitātes un piederības sajūtas Latvijai stiprināšana, latviešu valodas un kultūras saglabāšana ārpus Latvijas;
  2. Diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšana;
  3. Diasporas iesaiste Latvijas tautsaimniecības un zinātnes attīstībā;
  4. Atbalsts remigrācijai.

Padomes sastāvs

Padomē ir ievēlēti arī divi rotējošie pārstāvji, kuru pilnvaru termiņš beigsies 2024. gada 11. jūlijā: