Diasporas konsultatīvā padome ir padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotu diasporas politikas izstrādi un tās ikgadējo prioritāšu noteikšanu, kā arī diasporas politikas īstenošanu un novērtēšanu. Tās izveidi noteica Diasporas likuma 10.pants, darbību uzsākot 2019. gada 14. maijā.

Saskaņā ar Diasporas konsultatīvās padomes nolikumu (2019. gada 14. maija MK noteikumi Nr. 194), Ārlietu ministrija ir atbildīga par Diasporas konsultatīvās padomes darbības organizēšanu.

Diasporas konsultatīvā padome 2023. gadā noteikusi šādas diasporas politikas prioritātes:

  • Diasporas jaunieši. Jaunatnes iniciatīvu atbalsts izglītībā, kultūrā un sportā. Pilsoniskās līdzdalības, pašorganizēšanās un tīklošanās veicināšana.  
  • Atbalsts remigrācijai. Remigrācijas procesa koordinācija, latviešu valodas stiprināšana remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem.
  • Diasporas iesaiste ciešākas sadarbības veicināšanā Latvijas tautsaimniecībā, zinātnē un talantu piesaistē.

Padomes sastāvs: