Efektīva starptautisko tiesību, cilvēktiesību un brīvību īstenošana stiprina mieru, drošību, demokrātiju un labklājību. Kā starptautisku un reģionālu organizāciju dalībvalsts Latvija sniedz ieguldījumu mierpilnākas, uz sadarbību vērstas un taisnīgākas pasaules veidošanā, kas balstās uz tādām vērtībām, kā demokrātija, cilvēktiesības, tiesiskums, ilgtspējīga attīstība.