Universitāšu vai līdzvērtīgu augstākās izglītības mācību iestāžu absolventiem (retāk - studentiem) tiek dota iespēja piedalīties Eiropas Savienības institūciju stažieru programmās.

Ārlietu ministrija aicina interesentus pieteikties konkursā uz stažieru vietām augsta līmeņa stažēšanās programmā ES delegācijās Junior Professionals  in EU Delegations (JPD), ko izsludina Eiropas Ārējās darbības dienests sadarbībā ar Eiropas Komisiju.

Stažēšanās programmā tiek aicināti pieteikties augstskolu maģistra studiju programmu absolventi ar nelielu profesionālās darbības pieredzi vai bez tās (maksimāli 4 gadu profesionālās darbības pieredze, no kuriem ne vairāk kā 1 gads kādā ES iestādē vai struktūrā).

Plašāka informācija par stažieru programmām pieejama institūciju mājaslapās: