Lai stiprinātu diasporas politiku Latvijā, 2018.gada 1.novembrī tika pieņemts Diasporas likums, kas stājās spēkā 2019.gada 1.janvārī.

Likums nosaka galvenos diasporas politikas mērķus:

  • stiprināt diasporas kā neatņemamas Latvijas sabiedrības daļas latvisko identitāti un piederību Latvijai;
  • nodrošināt diasporai iespēju brīvi veidot, uzturēt un stiprināt saikni ar Latviju;
  • sekmēt latviešu valodas un kultūras saglabāšanu diasporā;
  • izstrādāt un īstenot diasporas atbalsta politikas pasākumus, kuri veicina ne tikai diasporas saiknes stiprināšanu ar Latvijas tautsaimniecību, bet arī nodrošina labvēlīgus apstākļus remigrācijai;
  • atbalstīt diasporas pilsonisko un politisko līdzdalību.

Likums definē diasporas politikas uzdevumus un principus, kā arī nodala valsts pārvaldes institūciju kompetences diasporas politikas jomā, nosakot Ārlietu ministriju par atbildīgo valsts iestādi vienotas valsts politikas izstrādē un koordinētā īstenošanā diasporas politikas jomā.