Organizācijas nosaukums un logo

Vispārējā kodolizmēģinājuma aizlieguma organizācija (CTBTO)

 Vispārējā kodolizmēģinājuma aizlieguma organizācija (CTBTO)

Saite uz organizācijas mājas lapu

https://www.ctbto.org/

LV iestāšanās/pievienošanās gads

28.06.2001.

LV pārstāvība

Katrīna Kaktiņa, Ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece

Pastāvīgā pārstāvniecība ANO, EDSO un citās starptautiskajās organizācijās Vīnē

Latvijas dalība organizācijā (saite)

Plašāk par Latvijas dalību