Kas ir OECD

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD (angliski - Organisation for Economic Co-operation and Development) ir 1961. gadā dibināta starpvaldību organizācija, kas apvieno 36 attīstītākās pasaules valstis, tai skaitā arī 23 ES dalībvalstis. Latvija oficiāli kļuva par OECD 35. dalībvalsti 2016. gada 1. jūlijā.
OECD ir unikāls forums un globāli atzīts ekspertīzes centrs, kas dalībvalstīm dod iespēju efektīvi risināt tām interesējošos jautājumus dažādās nozarēs. Organizācijas misija ir veidot un popularizēt reformas, kas uzlabo iedzīvotāju dzīves līmeni un sociālekonomiskos apstākļus, kā arī ekonomikas konkurētspēju. Lai šo mērķi sasniegtu, OECD izstrādā starptautiskas vadlīnijas un standartus ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību, un rast atbildes uz aktuāliem globāliem izaicinājumiem.

Latvijas ieguvumi no dalības OECD

Latvijas dalība OECD sniedz starptautisku kvalitātes zīmogu, apliecinot Latvijas atbilstību augstākajiem standartiem uzņēmējdarbībā, finanšu darījumos, korporatīvajā pārvaldībā, korupcijas apkarošanā starptautiskajos darījumos u.c.
OECD nozaru politiku un reformu izvērtējumi, kā arī uz pierādījumiem balstītas rekomendācijas Latvijas sabiedrībai svarīgos jautājumos – uzņēmējdarbības un investīciju vides uzlabošana, produktivitātes palielināšana, nevienlīdzības mazināšana, reformas izglītībā, cīņa ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas, cīņa pret korupciju - sniedz iespēju uzlabot Latvijas valsts pārvaldes efektivitāti, valsts konkurētspēju un iedzīvotāju labklājības līmeni.

Ārlietu ministrija koordinē Latvijas sadarbību ar OECD. OECD standarti, rekomendācijas un labākā prakse tādās jomās kā uzņēmējdarbības un investīciju vides uzlabošana, produktivitātes palielināšana, nevienlīdzības mazināšana, reformas izglītībā, digitālā transformācija, cīņa ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas, cīņa pret korupciju - sniedz iespēju uzlabot Latvijas valsts pārvaldes efektivitāti, valsts konkurētspēju un iedzīvotāju labklājības līmeni.

Jomas, kurās OECD izvērtējumi, dati, standarti un rekomendācijas sniegušas vislielāko ieguldījumu

Noderīga informācija:

Informatīvais ziņojums par Latvijas dalības OECD pirmā gada izvērtējumu un priekšlikumiem sadarbības vai koordinācijas mehānisma uzlabošanai:

Informatīvais ziņojums par Latvijas dalību OECD laika periodā no 2017.gada jūlija līdz 2018.gada jūlijam: