Aicinām skatīt zemāk atrodamajā tabulā Ārlietu ministrijas apkopoto informāciju par diasporas organizācijām pasaulē un to kontaktiem.

Apkopojuma mērķis ir sniegt tautiešiem ārvalstīs un citiem interesentiem pārskatāmu diasporas biedrību, centru, skolu, pašdarbības kopu, mediju u.c. diasporas organizāciju un nodibinājumu uzskaitījumu un to kontaktinformāciju.

Par Jūsu pārstāvētās diasporas organizācijas iekļaušanu vai apkopojumā jau esošās informācijas koriģēšanu aicinām sazināties, rakstot uz e-pastu diaspora@mfa.gov.lv