Diplomātiskās attiecības starp Latviju un Laosu tika nodibinātas 1995. gada 27. aprīlī. 2012. gadā tika akreditēts pirmais Laosas vēstnieks Latvijā Khamvone Phanūvons (Khamvone Phanouvong) ar rezidenci Zviedrijā, Stokholmā.

Latvijas un Laosas divpusējās attiecības nav aktīvas. Politiskais dialogs notiek, valstīm sadarbojoties starptautisko organizāciju ietvaros.

Laba sadarbība ir izveidojusies Latvijas Valsts kontrolei ar Laosas augstāko revīzijas iestādi (State Audit Organization – ARI). 2018. gadā noslēgts sadarbības memorands un tikuši īstenoti pieredzes nodošanas projekti, kā arī 2018. gadā un 2020. gadā notikušas Valsts kontroles pārstāvju darba vizītes Laosā.

Laosas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā kopš 2021. gada 16. maija ir Bunlieps Hunvonsons (Bounliep Houngvongsone) ar rezidenci Stokholmā.