DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Diplomātiskās attiecības starp Latviju un Laosu tika nodibinātas 1995. gada 27. aprīlī. 2012. gadā tika akreditēts pirmais Laosas vēstnieks Latvijā Khamvone Phanūvons (Khamvone Phanouvong) ar rezidenci Stokholmā.

Laosas pārstāvniecība Latvijā

Laosas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā kopš 2021. gada 16. maija ir Bunlieps Hunvonsons (Bounkiep Houngvongsone) ar rezidenci Stokholmā.

Latvijas un Laosas divpusējās attiecības nav bijušas aktīvas. Politiskais dialogs notiek, valstīm sadarbojoties starptautisko organizāciju ietvaros.

Laba sadarbība ir izveidojusies Latvijas Valsts kontrolei ar Laosas augstāko revīzijas iestādi (State Audit Organization ARI). 2018. gadā noslēgts sadarbības memorands un tikuši īstenoti pieredzes nodošanas projekti, kā arī 2018. gadā un 2020. gadā notikušas Valsts kontroles pārstāvju darba vizītes Laosā.

NODERĪGAS SAITES

Laosas vēstniecība Stokholmā

Laosas ārlietu ministrija

Eiropas Savienības un Laosas attiecības

Laosa izmanto ES Vispārējās preferenču sistēmas (GSP) režīma “Viss, izņemot ieročus” (EBA) priekšrocības vismazāk attīstītajām valstīm.