Attiecības starp abām valstīm ir konstruktīvas, taču attiecību intensificēšanu traucē lielais ģeogrāfiskais attālums un atšķirīgas ārpolitiskas prioritātes. Diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Venecuēlas Bolivāra Republiku (spāņu valodā República Bolivariana de Venezuela) tika nodibinātas 1992. gada 23. aprīlī.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Venecuēlas Bolivāra Republiku tika nodibinātas 1992. gada 23. aprīlī. 1993. gada jūlijā Venecuēla par vēstnieku Latvijā iecēla Karlosu Danielu Frontado (Carlos Daniel Frontado) ar rezidenci Helsinkos. Karlosa Daniela Frontado akreditācija notika 1994. gada 17. maijā. No 2000. gada līdz 2004. gada oktobrim Venecuēlas vēstnieks Latvijā bija Hosē Lopess Kontreras (Jose Lopez Contreras), kuru attiecīgi nomainīja pilnvarotie lietveži Ernesto Navazio Mossucca un Zulay Coromato Prieto Rodrigez.

Patlaban Venecuēlas reģionālā vēstniecība atrodas Norvēģijā. Venecuēlas vēstniecības Norvēģijā Pagaidu pilnvarotā lietvede - Judita Edi Gerrero Abada (Yudith Eddi Guerrero Abad).

Venecuēlā dzīvo neliela, apmēram 300 cilvēku liela latviešu kopiena.

No 1992. gada 28. septembra līdz 1999. gada 16. aprīlim Latviju Venecuēlā pārstāvēja goda konsuls Vilis Vītols. No 1999.gada 13.decembra Latvijas goda ģenerālkonsule Venecuēlā ir Irene Sadde (Irene Kese de Sadde).

Nozīmīgākās vizītes un tikšanās:

2003. gada 5. – 7. jūlijs

VSV Pētera Vaivara delegācija tikās ar Venecuēlas ārlietu ministrijas darbiniekiem.

PARLAMENTĀRĀ SADARBĪBA

2012.gada 31.janvārī Saeimā tika nodibināta deputātu grupa sadarbībai ar Venecuēlas parlamentu.

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecība 2015. gadā (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

Eksports:

  1. 1 744 095 595 EUR jeb 18,30% no kopējā Latvijas eksporta
  2. 1 043 830 759 EUR jeb 10,95%
  3. 829 890 599 EUR jeb 8,71%

185. Venecuēla – 19 144 EUR jeb 0,00%

Imports 2015.gadā no Venecuēlas nav reģistrēts.

Latvijas un Venecuēlas tirdzniecības dinamika laika posmā no 2006. gada līdz 2015. gadam, EUR

Gads

Eksports

Imports

2006

73 821

123

2007

255 480

2 881

2008

300 526

0

2009

293 077

0

2010

231 917

493

2011

242 969

11 289

2012

317 360

1 340

2013

27 412

1 896

2014

95 472

284

2015

19 144

0

  • 2015. gadā kopējais preču tirdzniecības apgrozījums sasniedza 19 144 tūkst. EUR (188.vieta).
  • Eksporta apjoms uz Venecuēlu sasniedza 19 tūkst. EUR, kas irpar 79,95%jeb 76 tūkst. EUR vairāk nekā 2014. gadā. 
  • Latvijai ar Venecuēlu ir pozitīva preču tirdzniecības bilance 19 tūkst. EUR apmērā.
  • Galvenās Latvijas eksporta preces uz Venecuēlu ir mašīnas un mehānismi (50,56%) un pārtikas rūpniecības produkti (49,44%).

Galvenās eksporta preces uz Venecuēlu sadalījumā pa preču veidiem 2015. gadā

Preču veids

EUR

Īpatsvars   no kopējā eksporta

Kopā

19 144

100%

Mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas

-            Telefona aparāti 94,35%

-            Elektrības transformatori 5,65%

9 679

50.56%

Optiskās ierīces un aparāti (iesk.   Medicīniskos); pulksteņi, mūzikas instrumenti

-            Ierīces un aparatūra šķidrumu vai gāzu patēriņa, līmeņa,   spiediena vai citu mainīgo lielumu mērīšanai vai kontrolei 100%

9 465

49.44%

Investīcijas(avots: Latvijas Banka)

Līdz 2015. gada beigām Latvijā netika reģistrēti Venecuēlas tiešo investīciju atlikumi, arī Latvijas uzkrātie tiešo investīciju atlikumi Venecuēlā netika reģistrēti.

SADARBĪBA KULTŪRAS JOMĀ

  • 2009. gada 24. maijā Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā notika jauniešu kora "Kamēr" koncerts, kurā tika atskaņots arī Venecuēlas komponista Alberto Grau speciāli "Kamēr" rakstītais skaņdarbs.
  • 2008. gada 31. jūlijā "Jāņa Rozes apgādā" klajā nāca Aleksandra Tauriņa grāmata "Orinoko", kas aizved lasītāju simtiem kilometru garā ceļojumā lejup pa Orinoko upi caur noslēpumaini krāšņajai un bīstamajai Amazones džungļu valstībai.
  • 2008. gada 3. – 4. jūlijā Rīgā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā notika starptautiskā projekta "Pasaules Saules dziesmas" koncerti, kuros tika atskaņoti 17 īpaši korim "Kamēr" veltīti skaņdarbi par saules tematiku, to vidū arī Venecuēlas komponista Alberto Grau radītais skaņdarbs. Uz pasaules pirmatskaņojumu Rīgā bija ieradies arī pats komponists.

ĪSA INFORMĀCIJA PAR VENECUĒLU

Platība

912,050 km²

Iedzīvotāju skaits

30,487,753 (2014. gads)

Galvaspilsēta

Karakasa

Valsts valoda

spāņu

Reliģija

Romas katoļu - 96%

Valsts iekārta

Republika, neatkarīga kopš 1811. gada

Nacionālā svētku diena

Neatkarības diena - 5. jūlijs

Valūta

boliviārs

INFORMĀCIJAS AVOTI

Tautiešiem ārzemēs: https://www.mfa.gov.lv/lv/tautiesiem-arvalstis/

Kontakti:

Latvijas Republikas Goda Konsulāts Venecuēlas Bolivāra Republikā

Venecuēlas Bolivāra Republikas Ārlietu ministrija: www.mre.gov.ve/

Venecuēlas Bolivāra Republikas vēstniecība Norvēģijā, Oslo: https://www.venezuela.no

Eiropas Savienības – Venecuēlas attiecības: http://www.eeas.europa.eu/venezuela/index_en.htm

Informācija ceļotājiem:

Latvijas pilsoņi, dodoties uz Venecuēlu, var uzturēties līdz 90 dienām bez vīzas, ja ceļojuma mērķis ir īslaicīga privāta vizīte vai tūrisms. (Nepieciešama tūristu karte DEX-2).

Ceļojumu brīdinājumi: https://www.mfa.gov.lv/lv/venecuela-celojumu-bridinajumi

Aplikācija „Ceļo droši: https://www.mfa.gov.lv/lv/mobila-aplikacija-celo-drosi/