(hartas teksts)

ASV prezidenta Bila Klintona vizīte Rīgā 1994. gada 6. jūlijā kalpoja par vienu no spēcīgākajiem impulsiem turpmākajai Latvijas un ASV sadarbībai, kurai tālāk attīstoties, 1998. gada 16. janvārī tika izstrādāta un parakstīta ASV un Baltijas sadarbības harta, kas jau praktiski definēja Latvijas un ASV, Baltijas un ASV sadarbības perspektīvu virzienus.

Hartas galvenais mērķis bija Baltijas valstu pilnīga integrācija Eiropas un transatlantiskajās politiskajās, ekonomiskajās, drošības un aizsardzības organizācijās, kas tika sasniegts 2004. gadā līdz ar Baltijas valstu uzņemšanu NATO un ES.

Hartas darbība ir pierādījusi Baltijas valstu atpazīstamību ASV ārpolitikas kopainā, atzīstot Baltijas valstis par ASV partnerēm reģionā. Sadarbība Hartas garā ir veicinājusi ne tikai sadarbības attīstību ar ASV, bet arī ciešākas partnerības veidošanos Baltijas valstu starpā.

Sadarbības struktūra

ASV un Baltijas valstu sadarbība Partnerības hartas ietvaros tika nodrošināta caur Partnerības komisiju, kas arī bija augstākā ASV un Baltijas sadarbības struktūra. Partnerības Komisiju no Baltijas valstu puses vadīja ārlietu ministri, bet no ASV puses Valsts sekretāra vietnieks; Komisijas sēdes notika reizi gadā, un tajās tika apspriestas divpusējās sadarbības iespējas un rezultāti ekonomiskajā, militārajā un citās jomās, kā arī izvērtēts progress Hartas mērķu sasniegšanā.

Komisijas sēdes ir notikušas:

  1. 1998. gada 8.jūlijā Rīgā,
  2. 1999. gada 16.jūlijā Vašingtonā,
  3. 2000. gada 7.jūnijā Tallinā,
  4. 2001. gada 10.decembrī Vašingtonā.