Izvērtējot iespēju pārcelties uz dzīvi citā valstī kopā ar nepilngadīgiem bērniem, vecāku pienākums ir rūpīgi pārdomāt bērnu aprūpes, izglītības un socializēšanās iespējas ārvalstī. Tā kā citā valstī vispārpieņemtās uzvedības un bērnu audzināšanas normas un tradīcijas var būtiski atšķirties no Latvijā pierastajām, aicinām pirms pārcelties uz dzīvi citā valstī, iepazīties ar konkrētās valsts kultūru, tradīcijām un paražām, kā arī ievērot mītnes valsts likumus.

Detalizētāka informācija par bērnu un ģimenes tiesību aizsardzību atsevišķās valstīs:

Īrija (Tieslietu ministrijas vadlīnijas un infografika, Tiesībsarga informācija)

Lielbritānija (Tieslietu ministrijas vadlīnijas un infografika, Tiesībsarga informācija)

Norvēģija (Tieslietu ministrijas infografika, Tiesībsarga informācija)

Vācija (Tieslietu ministrijas vadlīnijas un infografika, Tiesībsarga informācija)

Ja nepieciešama konsultācija ģimenes un bērnu tiesību jautājumos, atrodoties ārvalstīs, aicinām vērsties attiecīgās ārvalsts atbildīgajā iestādē.

Ja, atrodoties ārvalstī kopā ar bērniem, Jūsu ģimene nonāk sociālo dienestu redzeslokā, aicinām:

  • nekavējoties informēt Latvijas vēstniecību. Vēstniecībai ir nepieciešama atbildīgo sociālo darbinieku kontaktinformācija, lai varētu sazināties un noskaidrot lietas apstākļus;
  • neparakstīt dokumentus/vienošanās, ja tām nepiekrītat vai tās nesaprotat. Saņemot jebkādus dokumentus saistībā ar lietu, īpaši, ja tas ir brīdinājums par tiesas procesa uzsākšanu, nekavējoties konsultējieties ar juristu vai advokātu;
  • pieprasīt, lai tiktu nodrošināts tulks, ja Jūsu svešvalodas zināšanas nav pietiekamas;
  • pēc iespējas ātrāk meklēt juridisko palīdzību. Noskaidrot, vai ir iespēja saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību, vai arī meklēt privātu maksas advokātu. Vēstniecība nenodrošina juridisko palīdzību, bet pēc personas lūguma sniedz informāciju par juridiskās palīdzības sniedzējiem valstī.

Vēstniecība nevar iejaukties ārvalsts tiesībsargājošo iestāžu darbībā, ietekmēt tiesnešu lēmumus, kā arī panākt pieņemamāku tiesas procesuālo kārtību.

Bērna likumiskais pārstāvis, kas ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, var pieteikties finansiāla atbalsta saņemšanai no Latvijas aizskarto vai apstrīdēto personas tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai, kas saistītas ar bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu. Lasīt vairāk