Kas ir Ārlietu ministrija?

 • Vadošā valsts pārvaldes iestāde ārlietu nozarē.
 • Daļa no Latvijas valdības un ir viena no 14 ministrijām Latvijā.

Ko dara Ārlietu ministrija?

 • Izstrādā un īsteno valsts ārpolitiku, lai aizstāvētu Latvijas un tās valstspiederīgo intereses pasaulē.
 • Gatavo likumus un dokumentus, lai Latvija varētu veiksmīgāk sadarboties ar ārvalstīm un ārvalstu organizācijām.
 • Rūpējas par Latvijas valsts drošību un stabilitāti.
 • Veicina Latvijas preču un pakalpojumu pārdošanu ārvalstīs un veicina Latvijas ekonomikas izaugsmi.
 • Nodrošina ārvalstīs dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo drošību un tiesību aizsardzību.

Kas vada Ārlietu ministriju?

Ministriju vada ārlietu ministre Baiba Braže. Darbu palīdz organizēt valsts sekretārs Andris Pelšs.

Kas ir ministrijas struktūrā?

 • 16 departamenti, kuri atbild par dažādu jautājumu risināšanu. 
 • 46 diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības, no tām 38 Latvijas vēstniecības, 7 patstāvīgās pārstāvniecības starptautiskajās organizācijās, 1 konsulāts.
 • Vēstniecības reprezentē Latviju un informē par svarīgiem notikumiem ārvalstīs.
 • Konsulāti pārstāv ārvalstīs dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo tiesības un to aizsardzību, sagatavo un izsniedz dokumentus.
 • Latvijai ārvalstīs ir aptuveni 200 goda konsulu. Goda konsulam jābūt teicamai reputācijai.

Kā var sazināties ar ministriju?

Sīkāka informācija Ārlietu ministrijas nolikumā.