"Diplomātam un valstsvīram Kārlim Zariņam 130"

Atzīmējot Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de iure dienu, Ārlietu ministrijā no š.g. 27.janvāra skatāma unikāla izstāde "Diplomātam un valstsvīram Kārlim Zariņam 130".

Tā vēsta par vienu no ievērojamākiem Latvijas diplomātiem, kurš kopumā četrdesmit četrus savus dzīves gadus veltījis ārlietu dienestam: diplomātiskais pārstāvis Somijā, Zviedrijā, Dānijā, Norvēģijā, Igaunijā un 30 gadus – Lielbritānijā; ārlietu ministrs 1931 – 1933. Okupācijas režīmu Latvijā radītās pārvaldes iestādes Kārlis Zariņš neatzina par likumīgām un nepakļāvās to rīkojumiem. Īstenojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 1940. gada 17. maija ārkārtējās pilnvaras, Kārlis Zariņš 23 gadus līdz mūža beigām 1963. gada 29. aprīlī vadīja diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstīs un nemitīgi atgādināja pasaulei - Latvijas Republika de iure turpina pastāvēt!

Izstādē eksponēti Latvijas sūtniecības Londonā dokumenti, fotouzņēmumi, apbalvojumi, priekšmeti no Kārļa Zariņa meitas Marijas Annas personiskā arhīva, kā arī Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumenti un fotouzņēmumi, Latvijas Okupācijas muzeja un Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhīva audio un kino liecības.

Norises laiks: 27.01.2010. – 17.05.2010.

Vieta: Ārlietu ministrijas vestibilā

Pieteikšanās: Sabiedrisko attiecību nodaļā pa tālruni 67016447