Lai apkopotu informāciju, kas varētu būt noderīga visos Latvijai saistošo ANO cilvēktiesību līgumu izpildes uzraudzības mehānismos, Latvija ANO ir iesniegusi Vispārējo pamatdokumentu. Vispārējā pamatdokumentā ir sniegta informācija par Latvijas tiesību sistēmu, iedzīvotāju skaitu, nacionālajām institūcijām, tiesību aizsardzības mehānismiem, nacionālo cilvēktiesību aizsardzības institūciju, likumdevējvaru, izpildvaru, tiesu varu, valsts attīstību, Latvijas okupāciju un citiem aspektiem. Tādējādi visām ANO komitejām ir vienāda pamatinformācija, kuru ANO komitejas izmanto ikreiz, kad tās izskata Latvijas iesniegto kārtējo ziņojumu par ANO cilvēktiesību līguma izpildi.

Latvijas Vispārējais pamatdokuments: