Latvijā ir ļoti dinamiska jaunuzņēmumu (jeb start-up) vide un pēdējo gadu laikā notikusi strauja jaunuzņēmumu kustības attīstība. Šādu uzņēmumu izveide kāpina Latvijas ekonomisko izaugsmi un starptautisko konkurētspēju. Latvijā turpinot attīstīties jaunuzņēmumiem labvēlīgai videi, veidojas jaunas iespējas un atbalsts jaunu mērogojamu biznesa modeļu un inovatīvu produktu izstrādei, kā arī ražošanas un pētniecības attīstībai.

Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori sniedz atbalstu fiziskām personām un jaundibinātiem komersantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.

Papildus informācijai:

Noderīgi resursi

Ārlietu ministrija un tās diplomātiskais un konsulārais pārstāvniecību tīkls sniedz dažādus konsulāros pakalpojumus un palīdzību mūsu tautiešiem, kuri dzīvo, ceļo vai īslaicīgi uzturas ārpus Latvijas. Ar Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību starpniecību tautiešiem ārzemēs ir iespēja nokārtot pilsonības jautājumus, reģistrēt civilstāvokļa aktu, noformēt pasi un personas apliecību, nobalsot Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kā arī saņemt citus konsulāros pakalpojumus. Vienlaikus Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības tautiešiem ārzemēs var sniegt palīdzību ārkārtas situācijās. Latvijas Republikai ir 46 diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības: 37 vēstniecības; 6 pastāvīgās pārstāvniecības, 1 ģenerālkonsulāts un 2 konsulāti.

Latvijas pārstāvniecības ārvalstīs atrodamas interaktīvajā kartē!

Latvija.lv

Aicinām apmeklēt vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv, kur vienuviet apkopotas atbildes, konsultācijas un norādes 7 tēmu blokos, t.i., darbs, izglītība, repatriācija un pilsonība, sociālā aizsardzība, uzņēmējdarbība, dzīvesvieta un veselība, ko svarīgi zināt pirms atgriešanās Latvijā.