Ārlietu padomē tiek risināti visi ES jautājumi, kas saistīti ar ārējo darbību, t.sk., kopējo ārējo un drošības politiku, Eiropas drošības un aizsardzības politiku, ārējo tirdzniecību un attīstības sadarbību.

Plašāka informācija par Ārlietu padomi