Pēc neatkarības atgūšanas dalība ANO ir bijis viens no Latvijas ārpolitikas instrumentiem valstiskuma neatgriezeniskuma nostiprināšanai, nacionālo interešu aizstāvībai un iesaistei globālos procesos. Latvija ANO koncentrējas uz cilvēktiesību un starptautiskā tiesiskuma aizstāvību, un dalība Drošības padomē būs viens no instrumentiem Latvijas ārpolitikas interešu īstenošanai. Latvijas dalības ANO Drošības padomē virsmērķis ir sargāt un stiprināt Latvijas drošībai labvēlīgu starptautisko vidi, izmantojot un vienlaikus vairojot daudzpusējās diplomātijas jeb multilaterālisma sniegtās iespējas.

Esot ANO Drošības padomē, Latvija jau augstākā līmenī varēs aizstāvēt tiesiskumā balstītu starptautisko sistēmu un demokrātiskas vērtības, un piedalīties globālo miera un drošības jautājumu risināšanā. Dalība ANO Drošības padomē sniedz iespēju izcelt jautājumus, kas aktuāli Latvijas un Baltijas reģiona drošībai. Latvija aktīvi iestājas pret Krievijas agresiju Ukrainā un cilvēktiesību pārkāpumiem Baltkrievijā. Tāpat Latvija aktīvi uztur ANO dienaskārtībā jautājumus par Ukrainas teritoriālo integritāti, kiberdrošību un dezinformācijas apkarošanu, sieviešu tiesību un iespēju veicināšanu, klimata pārmaiņām u.c. ANO DP izskata visām valstīm saistošus lēmumus par konfliktu risināšanu, starptautisku sankciju ieviešanu, miera uzturēšanu. Kopš 2016. gada arī Latvija praktiski iesaistās ANO miera uzturēšanas centienos. Pirmā ANO miera uzturēšanas misija, kurā iesaistījās Latvija bija Daudzpusējā integrētā stabilizācijas misija Mali (MINUSMA). Kopš 2022.gada Latvija piedalās ANO starptautiskajā operācijā “United Nations Truce Supervision Organization” (UNTSO) Tuvajos Austrumos, savukārt kopš 2023.gada arī ANO starptautiskajā operācijā Libānā (UNIFIL). Kandidēšana un dalība ANO DP stiprinās Latvijas valsts atpazīstamību globālā līmenī, tostarp reģionos, ar kuriem Latvijai līdz šim nav bijusi intensīva sadarbība. Kandidēšanas procesā, lai gūtu citu valstu atbalstu Latvijas kandidatūrai, ārlietu dienests veic diplomātisko darbu, stiprinot diplomātiskās attiecības ar ANO valstīm dažādos reģionos un vēstot pasaulei, ka Latvija ir demokrātiska, tiesiska valsts, kas respektē cilvēktiesības un tiecas uz ilgtspējīgu attīstību. Kā moderna, inovatīva un starptautiski atbildīga valsts, Latvija apņemas iesaistīties globālajās diskusijās un dalīties ar savu pieredzi par risinājumiem. Dalība ANO DP simbolizē valsts briedumu un spēju uzņemties atbildību par pasaules mēroga procesiem.

Esot ANO Drošības padomē, Latvija būs nozīmīga Baltijas un Ziemeļvalstu reģiona balss šajā ANO institūcijā. Vēlme kļūt par ANO Drošības padomes dalībvalsti ir arī skaidrs vēstījums Latvijas stratēģiskajiem partneriem par mūsu gatavību ieguldīt rietumu un Eiropas Savienības interešu aizstāvībā.

Gatavošanās ANO Drošības padomes vēlēšanām un dalības nodrošināšana ANO Drošības padomē ietver rūpīgu plānošanu un koordinēšanu, tai skaitā Latvijas kandidatūras publiskās kampaņas tematisko prioritāšu izstrādi. Saskaņā ar Ministru Kabineta deleģējumu Ārlietu ministrija 2020. gada nogalē izveidoja starpinstitūciju darba grupu, kuras uzdevums bija vienoties par Latvijas kandidatūras saturiskajām tēmām. Galvenais nosacījums bija, ka tēmām ir jābūt starptautiska mēroga un aktuālām ANO darba kārtībā.

Diskusiju rezultātā darba grupa vienojās par sekojošiem tematiskajiem virzieniem, kas caurvīs Ārlietu ministrijas gatavotos kampaņas materiālus un veidos saturisko pamatu Latvijas prioritātēm darbam ANO DP pēc ievēlēšanas:

  • tiesiskums un demokrātija (t.sk. laba pārvaldība, demokrātija un cilvēktiesības, starptautiskās tiesības un noteikumos balstīta starptautiskā kārtība, noturība pret dezinformāciju, utt.);
  • sieviešu tiesību un iespēju veicināšana;
  • risinājumi drošībai, ilgtspējai un attīstībai (t.sk. klimats, ūdens, kiberdrošība un digitālās tehnoloģijas).

Virzienus caurvijošā vadlīnija – noturība