Tūlīt pēc neatkarības atgūšanas Latvijai atgriežoties starptautiskajā apritē, dalība ANO ir bijis viens no Latvijas ārpolitikas instrumentiem valstiskuma neatgriezeniskuma nostiprināšanai, nacionālo interešu aizstāvībai un iesaistei globālos procesos. Latvija ANO koncentrējas uz cilvēktiesību un starptautiskā tiesiskuma aizstāvību, un dalība Drošības padomē  būs viens no instrumentiem Latvijas ārpolitikas interešu īstenošanai. Latvijas dalības ANO Drošības padomē virsmērķis ir sargāt un stiprināt Latvijas drošībai labvēlīgu starptautisko vidi, izmantojot un vienlaikus vairojot daudzpusējās diplomātijas jeb multilaterālisma sniegtās iespējas.

Esot ANO Drošības padomē, Latvija jau augstākā līmenī varēs aizstāvēt tiesiskumā balstītu starptautisko sistēmu un demokrātiskas vērtības un piedalīties globālo miera un drošības jautājumu risināšanā. Dalība ANO Drošības padomē sniedz iespēju izcelt jautājumus, kas aktuāli Latvijas un Baltijas reģiona drošībai. Jau līdz šim Latvija aktīvi iestājusies par tādu jautājumu uzturēšanu ANO darbakārtībā, kā Ukrainas teritoriālā integritāte, cilvēktiesību pārkāpumi Baltkrievijā, kiberdrošība un dezinformācijas apkarošana. ANO DP izskata visām valstīm saistošus lēmumus par konfliktu risināšanu, starptautisku sankciju ieviešanu, miera uzturēšanu. Kopš 2016. gada arī Latvija praktiski iesaistās ANO miera uzturēšanas centienos, piedaloties ANO Daudzpusējā integrētajā stabilizācijas misijā Mali (MINUSMA).

Kandidēšana un dalība ANO DP stiprinās Latvijas valsts atpazīstamību globālā līmenī, tostarp reģionos, ar kuriem Latvijai līdz šim nav bijusi intensīva sadarbība. Kandidēšanas procesā, lai gūtu citu valstu atbalstu Latvijas kandidatūrai, ārlietu dienests veic diplomātisko darbu, stiprinot diplomātiskās attiecības ar ANO valstīm dažādos reģionos un vēstot pasaulei, ka Latvija ir demokrātiska, tiesiska valsts, kas respektē cilvēktiesības un tiecas uz ilgtspējīgu attīstību.  Kā moderna, inovatīva un starptautiski atbildīga valsts Latvija apņemas iesaistīties globālajās diskusijās un dalīties ar savu pieredzi par risinājumiem. Dalība ANO DP simbolizē valsts briedumu un spēju uzņemties atbildību par pasaules mēroga procesiem.

Esot ANO Drošības padomē, Latvija būs nozīmīga Baltijas un Ziemeļvalstu reģiona balss šajā ANO institūcijā. Vēlme kļūt par ANO Drošības padomes dalībvalsti ir arī skaidrs vēstījums Latvijas stratēģiskajiem partneriem par mūsu gatavību ieguldīt rietumu un Eiropas Savienības interešu aizstāvībā.

Gatavošanās ANO Drošības padomes vēlēšanām un dalības nodrošināšana ANO Drošības padomē ietver rūpīgu plānošanu un koordinēšanu, tai skaitā Latvijas kandidatūras publiskās kampaņas tematisko prioritāšu izstrādi. Saskaņā ar Ministru Kabineta deleģējumu Ārlietu ministrija 2020. gada nogalē izveidoja  starpinstitūciju darba grupu, kuras uzdevums ir vienoties par Latvijas kandidatūras saturiskajām tēmām. Darba grupas sastāvā ir visu ministriju, Valsts prezidenta kancelejas, Ministru prezidenta biroja, Pārresoru koordinācijas centra un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvji.