Mediju brīvība un žurnālistu drošība ir Latvijas ārpolitikas prioritāte cilvēktiesību jomā. Latvija ir pievienojusies neformālām, līdzīgi domājošu valstu “draugu grupām” par žurnālistu drošības un aizsardzības veicināšanu ANO (ANO Ženēvā un Ņujorkā, UNESCO Parīzē) un EDSO ietvaros. Latvija aktīvi iestājas par vārda brīvības un žurnālistu drošības jautājumu izskatīšanu minēto starptautisko organizāciju darbakārtībā. Latvija atbalsta tiesības uz vārda brīvību kaimiņu reģionos, t.sk., Baltkrievijā - gan sniedzot savu ekspertīzi, gan finansiālo atbalstu.

Latvija ir aktīvs Kanādas un Lielbritānijas 2019.gadā dibinātās Mediju brīvības koalīcijas dalībnieks, darbojas arī Koalīcijas Izpildkomitejā. Koalīcijas mandāts paredz atbalsta sniegšanu apdraudētiem žurnālistiem dažādos pasaules reģionos, globālu konferenču/augsta politiskā līmeņa sanāksmju rīkošanu, kā arī finansiālas palīdzības sniegšanu. Koalīcijas dalībvalstis izveidojušas Globālo Mediju aizsardzības fondu, kuru administrē UNESCO.

Latvija ir veicinājusi savu starptautisko atpazīstamību kā valsts, kas aktīvi meklē risinājumus dezinformācijas apkarošanai un dalās savā ekspertīzē. Balstoties uz pieredzi noturības pret dezinformāciju veidošanā, Latvija izceļ šos jautājumus starptautisko organizāciju darbakārtībā. 2020.gada jūnijā, papildinot ANO informatīvo kampaņu “Verified”, Latvija virzīja starpreģionālu ANO paziņojumu par infodēmiju  Covid-19 kontekstā (Cross-Regional Statement on “Infodemicin the Context of Covid-19 ). Paziņojumam pievienojās 130 ANO dalībvalstis un 2 ANO novērotāji (ES un Palestīna).

2020.g. decembrī Ņujorkā ANO ĢA īpašās sesijas par Covid-19 apkarošanu ietvaros pēc Latvijas iniciatīvas notika virtuāls tematisks pasākums par infodēmijas apkarošanu, kuru līdzorganizēja Francija, Austrālija, Indija un Indonēzija.

2021. gada 25. martā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerālā Asambleja (ĢA) apstiprināja rezolūciju “Globālā mediju un informācijas pratības nedēļa”, kuru sagatavoja un virzīja Latvija kopā ar vairākām līdzīgi domājošām valstīm. Tā bija pirmā ANO rezolūcija, kas aicina risināt problēmas informācijas vidē, tai skaitā cīnoties pret dezinformācijas un maldinošas informācijas izplatību.