Latvijas un Čehijas attiecības ir labas un draudzīgas, politiskais dialogs noris gan divpusējā līmenī, gan ES, NATO un citos daudzpusējos formātos. Latvijas un Čehijas divpusējā sadarbība visaktīvākā ir drošības un aizsardzības, ekonomikas, kā arī izglītības un kultūras jomā. Tirdznieciski ekonomisko sakaru paplašināšanai ir potenciāls.

Čehoslovākija nodibināja diplomātiskās attiecības ar Latviju 1922. gada 5. janvārī. No 1931. līdz 1939. gada sākumam Prāgā darbojās Latvijas sūtniecība, pirms tam, no 1922. līdz 1927. gadam konsulāts, bet no 1928. līdz 1930. gadam ģenerālkonsulāts. Savukārt Bratislavā no 1925. līdz 1933. gadam darbojās goda vicekonsulāts, no 1933. līdz 1940. gadam – goda konsulāts.

1991. gada 9. septembrī Čehoslovākijas Federatīvā Republika atjaunoja diplomātiskās attiecības ar Latvijas Republiku. Latvijas un Čehijas diplomātiskās attiecības tika nodibinātas 1993. gada 1. janvārī, kad pēc Čehoslovākijas sadalīšanās izveidojās divas neatkarīgas valstis Čehijas Republika un Slovākijas Republika.

Latvijas pārstāvība Čehijā

Latvijas Republikas vēstniecības atrodas Prāgā.

Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Čehijā kopš 2022. gada ir Elita Kuzma.

Čehijas pārstāvība Latvijā

Čehijas vēstniecība atrodas Rīgā.

Čehijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā kopš 2023. gada ir Martins Vīteks (Martin Vítek).

Plašāk

Valsts prezidenti

2010. g. 29.–31. augusts

Valsts prezidenta Valda Zatlera valsts vizīte Čehijā

2010. g. 20.–21. maijs

Čehijas Republikas prezidenta Vāclava Klausa (Václav Klaus) oficiālā vizīte Latvijā

2010. g. 8. aprīlis

Valsts prezidenta Valda Zatlera darba vizīte Čehijā, dalība ASV un Austrumeiropas valstu un valdību vadītāju darba pusdienās

2006. g. 28.–29. novembris

Čehijas Republikas prezidenta Vāclava Klausa dalība NATO samitā Rīgā

Parlamenta priekšsēdētāji/vietnieki/komisijas

2022. g. 22.–24. maijs

Čehijas Republikas parlamenta Deputātu palātas Ārlietu komisijas delegācijas vizīte Latvijā

2022. g. 29. marts–1. aprīlis

Saeimas priekšsēdētājas I. Mūrnieces vizīte Čehijā

2019. g. 16.–18. septembris

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja J. Rancāna vadītā vizīte Čehijā

2019. g. 27.–28. maijs

Saeimas Eiropas lietu komisijas vadītājas A.V. Tēraudas vizīte Čehijā

2019. g. 10.–11. aprīlis

Saeimas Ārlietu komisijas vadītāja R. Kola vizīte Čehijā, tikšanās Senātā, Deputātu palātā, uzstāšanās Stratcom samitā

Ministru prezidenti/vietnieki

2016. g. 5.–6. novembris

Čehijas premjerministra Bohuslava Sobotkas (Bohuslav Sobotka) darba vizīte Latvijā, dalība Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu un Ķīnas valdību vadītāju sanāksmē

2013. g. 16.–17. maijs

Čehijas premjerministra Petra Nečasa (Petr Nečas) oficiālā vizīte Latvijā

2011. g. 6.–7. marts

Čehijas premjerministra vietnieka un ārlietu ministra Karela Švarcenberga (Karel Schwarzenberg) oficiālā vizīte Latvijā

Ārlietu ministri

2023. g. 21. aprīlis

Čehijas ārlietu ministra Jana Lipavska (Jan Lipavský) darba vizīte Latvijā

2019. g. 21. jūnijs

Čehijas ārlietu ministra Tomāša Petržīčeka (Tomáš Petříček) darba vizīte Latvijā

2015. g. 9. oktobris

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba vizīte Čehijā

2015. g. 21. septembris

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba vizīte Čehijā – dalība Višegradas grupas un Luksemburgas ārlietu ministru sanāksmē

2012. g. 5. marts

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba vizīte Čehijā – dalība Višegradas un Austrumu partnerības valstu ārlietu ministru sanāksmē

14. Saeimā ir izveidota Latvijas–Čehijas parlamentārās sadarbības grupa, kuras priekšsēdētājs ir Jānis Vucāns (ZZS). Grupas sastāvā ir 11 deputāti.

Čehijas parlamentā ir izveidota Čehijas–Latvijas parlamentārās sadraudzības grupa, kuru vada Ondžejs Kolāržs (Ondřej Kolář). Grupā darbojas 5 deputāti.

Ņemot vērā, ka Latvija un Čehija ir ES vienotā tirgus dalībnieces, uzņēmējiem ir iespēja izmantot priekšrocības, ko sniedz ES vienotais tirgus. Latvijas un Čehijas tirdzniecības attiecības regulē ES iekšējā likumdošana un vienotā tirgus principi.

Rīgā darbojas Čehijas Industrijas un tirdzniecības ministrijas valsts aģentūra „The Czech Trade”, kas veicina Čehijas uzņēmēju sadarbību ar Latvijas uzņēmējiem, kā arī palīdz Latvijas pusei atrast partnerus Čehijā. Aģentūras pārstāvis Latvijā ir Vera Všetičkova (Věra Všetičková).

Čehija tradicionāli ir bijusi nozīmīgs tirdzniecības partneris Latvijai. Latvijai tirdzniecībā ar Čehiju ir negatīva tirdzniecības bilance, vienlaikus Čehijas eksporta preces ir ar augstu pievienoto vērtību, lai Latvijas tautsaimniecībai dotu atdevi.

Plašāk

Latvijai un Čehijai ir aktīva divpusējā sadarbība aizsardzības jomā un sadarbība NATO ietvaros. 2009.gada 23.oktobrī noslēgts Līgums par savstarpējo sadarbību starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju un Čehijas Republikas Aizsardzības ministriju.

Čehijas aizsardzības atašeja pienākumus Latvijā pilda pilda plt. Jaroslavs Voroš (ar rezidenci Viļņā). Latvijas aizsardzības atašeja pienākumus Čehijā pilda plt. Aivars Spriedējs (ar rezidenci Varšavā).

Čehija ir viena no NATO paplašinātās klātbūtnes daudznacionālajā kaujas grupā Latvijā dalībvalstīm. Kopš 2018. gada jūnija ap 50 – 60 Čehijas Bruņoto spēku karavīru piedalās NATO kaujas grupā Latvijā un Ādažu militārajā bāzē atradīsies līdz 2024. gadam.

Čehija ir piedalījusies NATO Baltijas gaisa patrulēšanas misijā 2009., 2012., 2019. gados, kā arī 2022. gadā.

Sadarbības līgumi ir virknei Latvijas un Čehijas augstskolu, kā arī sadarbība Erasmus+ ietvaros. LU ir sadarbības līgums ar Kārļa Universitāti, Liepājas Universitātei ar Masarika Universitāti, Kultūras akadēmijai - ar Janāčeka Mūzikas un teātra akadēmiju Brno. Sadarbības līgumi ar Čehiju ir arī Rīgas Tehniskajai universitātei, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju Universitāte, Latvijas Jūras akadēmijai, Latvijas Mūzikas akadēmijai, Daugavpils Universitātei, Rīgas Stradiņa universitātei, Banku augstskolai. Starp Latvijas Zinātņu akadēmiju un Čehijas Zinātņu akadēmiju ir noslēgts sadarbības līgums.

Baltijas valodu studijas Kārļa Universitātē Prāgā ar ievērojamā letonista Jozefa Zubatija (Josef Zubatý) iniciatīvu aizsākās jau 1923. gadā. 1990. gadā tika atjaunota latviešu valodas apmācība, kur īpaši jāizceļ čehu–latviešu literāro sakaru veicinātājs, tulkotājs Pavels Štolls (Pavel Štoll). Latviešu valodu apmāca arī Masarika Universitātē Brno. Latviešu valodas aģentūra sniedz finansiālu un metodisku atbalstu abās augstskolās.

Latvijas Universitātē pasniedz čehu valodu kopš 1999. gada.

2022. gadā tika izdota pirmā čehu-latviešu praktiskās gramatikas mācību grāmata.

Sadarbība ar Čehiju kultūras jomā ir daudzveidīga. 1999. gadā noslēgts Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības līgums par sadarbību kultūras jomā.

Rīgā un Prāgā darbojas latviešu-čehu biedrības. Prāgā ir Čehu-latviešu biedrība Rīgā darbojas Latvijas-Čehijas biedrība. 2007. gadā Prāgā tika atjaunots Latvijas Kultūras centrs, kas darbojas Latvijas vēstniecības telpās. Bibliotēkā ir grāmatas un materiāli par Latviju.

Latvija ik gadu piedalās Čehijas starptautiskajā prettotalitārisma festivālā Mene Terkel. Latvijai ir aktīva sadarbība kino jomā, arī kopprodukciju ziņā.

Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai ir ilgstoša sadarbība ar Čehiju. Čehijas restaurācijas firma "Miloš Gavenda" ir piedalījusies Rundāles, Bauskas, Cēsu, Turaidas, Raunas piļu, Rīgas Doma restaurācijā. 

Vairākām Latvijas pilsētām ir noslēgti sadraudzības līgumi ar Čehijas pilsētām: Rīgai ar Prāgu, Strenčiem ar Rosici (Rosice), Smiltenei ar Pīseku (Písek), Bauskai ar Nāhodu (Náchod) un Dundagai ar Žamberku (Žamberk), Alojai ar Luka pie Jihlavas (Luka nad Jihlavou). Ik gadu septembrī Bauskas pilsēta piedalās Nāhodas pilsētas Kurzemes svētkos.

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Čehijas Pašvaldību izpilddirektoru asociāciju.