2021. gads

Eiropas Savienības Austrumu Partnerības valstis

Moldova

Gruzija

Ukraina

Baltkrievija

Centrs MARTA īsteno projektu ar mērķi sniegt atbalstu personām, kas ir cietušas no Baltkrievijas varas iestāžu vardarbības un brīvību ierobežošanas, nodrošinot psiholoģisku, praktisku, juridisku un medicīnisku palīdzību

Latvijas Žurnālistu asociācija sniedz palīdzību Baltkrievijas neatkarīgo mediju pārstāvjiem, kas bēg no Baltkrievijas režīma represijām

Sniegts atbalsts Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai ar mērķi paaugstināt tās spēju īstenot pilsonisko pārmaiņu aktivitātes un stiprināt tās noturību politisko represiju apstākļos

Īstenotas Latvijas pieredzes nodošanas aktivitātes Baltkrievijas sociālās uzņēmējdarbības sektora stiprināšanai

Centrālāzija

2020. gads

Moldova


Gruzija


Ukraina


Baltkrievija


Centrālāzija


2019. gads


2018. gads


2017. gads