Latvijas vēstures jautājumiem tiek pievērsta uzmanība gan Latvijas divpusējā sadarbībā, gan starptautiskajās organizācijās. Latvijas ārlietu dienests sniedz starptautiskajiem partneriem plašu pieeju informācijai par Latvijas vēstures notikumiem, t. sk.  20. gadsimta okupāciju režīmiem Latvijā un to sekām.

Ārlietu ministrija aktīvi sadarbojas ar Latvijas Valsts vēstures arhīvu, Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Latvijas Okupācijas muzeju, muzeju "Ebreji Latvijā" un Latvijas Kara muzeju, Latvijas vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fondu, Žaņa Lipkes memoriālu u. c.

Noderīgas saites par vēstures jautājumiem:

Vēstures jautājumi