Līdz 2020. gada augustam Latvija ar Baltkrieviju veidoja pragmatiskas un uz abu valstu iedzīvotāju interesēm balstītas attiecības, tostarp tranzīta, pārrobežu, kultūras, izglītības un zinātnes, robežas kontroles un pārvaldības, vides aizsardzības un citās jomās.

Kopš 2020. gada 9. augusta krāpnieciskajām Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām, kurām sekoja plaši cilvēktiesību pārkāpumi, kas turpinās vēl līdz šim, attiecību intensitāte ir ievērojami samazināta. Latvija neatzīst vēlēšanu rezultātus. Baltkrievija no konstruktīva partnera ir kļuvusi par draudu un nestabilitātes avotu reģionā, izvēršot hibrīduzbrukumu Latvijas un Eiropas Savienības robežai, kā arī aktīvi atbalstot Krievijas agresiju pret Ukrainu.

Latvijas un Baltkrievijas sadarbība tieslietu, tiesiskās sadarbības, iekšlietu, vides aizsardzības, kodoldrošības, muitas, nodokļu administrēšanas, veselības, valsts robežsardzes, satiksmes, kultūras, izglītības, pārrobežu sadarbības jomās ir apturēta vai samazināta līdz Latvijas valsts un pašvaldību institūciju ikdienas darba un funkciju nodrošināšanai nepieciešamajam minimumam.

Ņemot vērā, ka Baltkrievija ir Latvijas kaimiņvalsts, Latvijai ir svarīgi, lai Baltkrievija attīstītos kā demokrātiska, ekonomiski un sociāli stabila valsts, kurā tiek ievērotas cilvēktiesības un likuma vara. Latvija turpina sniegt atbalstu Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai un neatkarīgajiem medijiem.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Baltkrievija Latvijas neatkarību atzina 1992. gada 22. janvārī, savukārt Latvija Baltkrievijas neatkarību atzina 1992. gada 8. janvārī. Diplomātiskās attiecības abu valstu starpā tika nodibinātas 1992. gada 7. aprīlī.

Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības Baltkrievijas Republikā:

  • vēstniecība Minskā (oficiāli atvērta 1993. gadā);
  • konsulāts Vitebskā (oficiāli atvērts 1994. gadā).

2021. gada 24. maijā Baltkrievijas ārlietu ministrija lika Ārkārtējam un pilnvarotajam Latvijas vēstniekam Minskā Einaram Semanim pamest Baltkrievijas teritoriju. Līdz ar viņu tika izraidīti arī vēstniecības darbinieki. Latvija atbildēja ar līdzīgu prasību Baltkrievijas vēstniecībai Rīgā.

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Baltkrievijā Einārs Semanis šobrīd rezidē Rīgā.

Konsulāts Vitebskā turpina darbu.

Iepriekšējie Latvijas vēstnieki Baltkrievijā:

No 1992. gada

Pagaidu pilnvarotais lietvedis Agnis TOMASS

No 1993. gada

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Jānis LOVNIKS

No 1997. gada

Pagaidu pilnvarotā lietvede Ingrīda LEVRENCE

No 2000. gada

Pagaidu pilnvarotais lietvedis Egons NEIMANIS

No 2004. gada

Ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Maira MORA

No 2010.gada

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Mihails POPKOVS

No 2015. gada

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Mārtiņš Virsis

Kopš 2018. gada septembra Latvijas goda konsuls Baltkrievijā, Mogiļevā, Mogiļevas apgabalā ir Aleksejs Savčuks.

Baltkrievijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības Latvijas Republikā:

  • vēstniecība Rīgā (oficiāli atvērta 1994. gadā);
  • ģenerālkonsulāts Daugavpilī (oficiāli atvērts 1994. gadā).

PARAKSTĪTIE LĪGUMI

Datubāze ar informāciju par divpusējiem līgumiem

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES

No Baltkrievijas:

Laiks

Amatpersona

2020. g. 24. jūlijs

Baltkrievijas ārlietu ministra Vladimira Makeja vizīte Latvijā

2018. g. 18.19. jūlijs

Baltkrievijas ārlietu ministra Vladimira Makeja vizīte Latvijā

2017. g. 6.7. jūnijs

Baltkrievijas parlamenta vice-spīkeres Mariannas Ščotkinas vizīte Rīgā
2017. g. 10. aprīlis

Baltkrievijas ārlietu ministra vietnieka Oļega Kravčenko vizīte Rīgā, dalība Ārlietu ministriju politiskās konsultācijās 

2016. g. 5. decembris

Baltkrievijas aizsardzības ministra Andreja Ravkova vizīte Latvijā

2016. g. 5. novembris Baltkrievijas premjerministra Andreja Kobjakova darba vizīte Latvijā, dalība 16+1 samitā īpašā viesa statusā

2016. g. 6.7. jūlijs

Baltkrievijas ārlietu ministra Vladimira Makeja darba vizīte Latvijā
2016. g. 19.20. maijs Baltkrievijas ārlietu ministra vietnieces Aļonas Kupčinas vizīte Rīgā, dalība Ārlietu ministriju politiskajās konsultācijās
2016. g. 16.19. maijs Baltkrievijas Nacionālās sapulces Pārstāvju palātas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja Valērija Gaidukēviča vizīte Latvijā

2016. g. 4.5. februāris

Baltkrievijas ārlietu ministra pirmā vietnieka Aleksandra Mihņēviča vizīte Rīgā, dalība Ārlietu ministriju politiskajās konsultācijās

2015. g. 10.11. decembris

Latvijas-Baltkrievijas Starpvaldību komisijas 11.sēde Daugavpilī
2015. g. 21.22. maijs Baltkrievijas ārlietu ministra Vladimira Makeja vizīte Latvijā, dalība Rīgas samitā
2014. gada 5. - 6. augusts Baltkrievijas ārkārtas situāciju ministra Vladimira Vaščenko vizīte Latvijā

2014. g. 27.28. februāris

Baltkrievijas ārlietu ministra Vladimira Makeja darba vizīte Latvijā
2013. g. 5.7. septembris Baltkrievijas ārlietu ministra vietnieces Jeļenas Kupčinas vizīte Latvijā, dalība Rīgas konferencē 2013

2012. g. 5.9. decembris

„Belarus Expo” un investīciju forums Rīgā

2010. gada 23. – 24. septembris

Baltkrievijas premjerministra Sergeja Sidorska darba vizīte Latvijā, dalība Baltijas ekonomikas forumā

2010. g. 23. augusts

Baltkrievijas ārlietu ministra Sergeja Martinova darba vizīte Latvijā

2009. g. 22. aprīlis

Baltkrievijas ārlietu ministra Sergeja Martinova darba vizīte Latvijā

2008. g. 12. novembris

Baltkrievijas premjerministra Sergeja Sidorska darba vizīte Latvijā

2007. gada 21. - 23. novembris

Baltkrievijas ārkārtas situāciju ministra Envara Barijeva vizīte Latvijā

No Latvijas:

Laiks

Amatpersona

2020. g. 16. janvāri Latvijas premjerministra Krišjāņa Kariņa vizīte Baltkrievijā
2019. g. 18.–20. augusts

Nacionālo bruņoto spēku komandiera ģenerālleitnanta Leonīda Kalniņa vizīte Baltkrievijā

2019. g. 25.–26. jūlijs Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizīte Baltkrievijā
2018. g. 1.–2. oktobris Latvijas satiksmes ministra Ulda Auguļa darba vizīte Baltkrievijā, lai piedalītos Baltkrievijas transporta nedēļas atklāšanā

2018. g. 7.–8. februāris

Latvijas premjerministra Māra Kučinska vizīte Baltkrievijā

2017. g. 18.–20. jūlijs

Latvijas ārlietu ministrs Edgara Rinkēviča vizīte Baltkrievijā

2016. g. 26.–28. septembris

Latvijas Ārlietu ministrijas valsts sekretāra Andreja Pildegoviča vizīte Minskā, dalība Ārlietu ministriju politiskajās konsultācijās

2015.g. 13.–15. decembrī

Saeimas Ārlietu Komisijas priekšsēdētāja O.Kalniņa un Eiropas lietu Komisijas priekšsēdētājas L. Čigānes vizīte Minskā

2015. g. 19.20. februāris

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba vizīte Baltkrievijā
2014. g. 10. decembris Latvijas-Baltkrievijas Starpvaldību komisijas 10. sēde Minskā

2013. g. 10. aprīlis

Ārlietu ministra Edgara Rinkeviča darba vizīte Vitebskā, Baltkrievijā

2009. g. 3. novembris

Ārlietu ministra Māra Riekstiņa darba vizīte Baltkrievijā

2009. g. 18.19. februāris

Ministru prezidenta Ivara Godmaņa darba vizīte Baltkrievijā

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Reaģējot uz krāpnieciskajām vēlēšanām, cilvēktiesību pārkāpumiem, hibrīduzbrukumu Latvijai un tiešo atbalstu Krievijas agresijai pret Ukrainu, Eiropas Savienības līmenī ir noteiktas sankcijas pret Baltkrievijas ekonomiku un tās uzņēmumiem. Papildus informācija

 https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-belarus/

 

Preču tirdzniecība 2021. gadā

2021. gadā kopējais ārējās preču tirdzniecības apjoms ar Baltkrieviju bija 650.65 miljoni EUR, pieaugot par 35% salīdzinājumā ar 2020. gadu. 2021. gadā Baltkrievija ieņēma 14. vietu Latvijas ārējās preču tirdzniecības partneru vidū, veidojot 1.8% no kopējā tirdzniecības apjoma. 2021. gadā ārējās tirdzniecības bilance Latvijai ar Baltkrieviju bija negatīva – 276.49 miljoni EUR apmērā. Preču eksports 2021. gadā veidoja 187.08 miljoni EUR, pieaugot par 2,2% salīdzinājumā ar 2020. gadu. Savukārt preču imports 2021. gadā veidoja 463.57 miljoni EUR, pieaugot par 55,3%, salīdzinot ar 2020. gadu. Straujais importa apjomu kāpums 2021. gadā galvenokārt bija saistīts ar izejvielu – koksnes (+62%), dzelzs un tērauda (+360%), plastmasas (+51%), kā arī naftas eļļu (+10%) pieaugušo cenu un importa apjomu palielināšanos.

Preču tirdzniecība 2022. gadā

2022. gada janvārī – maijā kopējais ārējās preču tirdzniecības apjoms ar Baltkrieviju bija 270 miljoni EUR, pieaugot par 6% salīdzinājumā ar 2021. gada pirmajiem 5 mēnešiem. Ārējās tirdzniecības bilance Latvijai ar Baltkrieviju bija negatīva – 119 miljoni EUR apmērā.

Preču eksports 2022. gada pirmajos 5 mēnešos, saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskajiem datiem, ar Baltkrieviju veidoja 75.63 miljonus EUR, pieaugot par 6% salīdzinājumā ar 2021. gada pirmajiem 5 mēnešiem.      Galvenās eksporta preces bija farmācijas produkti, mehānismi un mehāniskās ierīces, optiskās ierīces, kā arī plastmasas un to izstrādājumi. Eksporta apjoma kāpums visvairāk atspoguļojās preču grupās mehānismi un mehāniskas ierīces, citādi gatavie tekstilizstrādājumi, papīrs un kartons.

Preču imports 2022. gada pirmajos 5 mēnešos, saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskajiem datiem, veidoja 194.58 miljonus EUR, pieaugot par 6% salīdzinājumā ar 2021. gada pirmajiem 5 mēnešiem. Minētajā laika periodā Galvenās importa preces bija koks un koka izstrādājumi, plastmasas un to izstrādājumi, dzīvnieku un augu tauki un eļļas. Importa apjoma kāpums visvairāk atspoguļojās preču grupās Dzīvnieku un augu tauki un eļļas, Optiskās ierīces un aparatūra, Dzelzs vai tērauda izstrādājumi. Savukārt ES sankcijām pakļautajās preču grupās bija vērojams straujš importa apjomu kritums, piemēram, naftas pārstrādes produktiem (-96%) un mēslošanas līdzekļiem (-48%).

Pakalpojumu tirdzniecība

2021. gadā, saskaņā ar Latvijas Bankas datiem, pakalpojumu eksports uz Baltkrieviju bija 19 MEUR, samazinoties par 51% pret 2020. gadu (39 MEUR) un veidojot 0.4% no Latvijas kopējā pakalpojumu eksporta apjoma.

Savukārt pakalpojumu imports no Baltkrievijas bija 67 MEUR, palielinoties par 46%, salīdzinot ar 2020. gadu (46 MEUR) un veidojot 2.2% no Latvijas kopējā pakalpojumu importa apjoma. Pakalpojumu importa apjoms ar Baltkrieviju 2021.gadā galvenokārt pieaudzis transporta jomā (+154%).

Pakalpojumu tirdzniecība ar Baltkrieviju pa nozarēm (MEUR):

 

2020.gads

 

2021.gads

Eksports kopā

39

19

Transports

13

5

Braucieni

5

4

Citi pakalpojumi

21

10

Imports kopā

46

67

Transports

13

33

Braucieni

4

4

Citi pakalpojumi

28

30

Datu avots: Latvijas Banka

Investīcijas

2021. gada IV ceturkšņa beigās, saskaņā ar Latvijas Bankas datiem, Baltkrievijas tiešo investīciju Latvijā atlikums veidoja 76 MEUR, samazinoties par 6%, salīdzinot ar atlikumu 2020. gada beigās (81 MEUR). Savukārt Latvijas investīciju Baltkrievijā atlikums veidoja 58 MEUR, samazinoties par 31%, salīdzinot ar 2020. gada beigām (84 MEUR).

Saskaņā ar Lursoft datiem (uz 12.07.2022.) pēc investīcijām Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā Baltkrievija ierindojās 27. vietā ar 621 uzņēmumiem un kopējo investīciju apjomu 18.73 miljoni EUR.