Tirdzniecības aizsardzības instrumenti ir daļa no Eiropas Savienības (ES) kopējās tirdzniecības politikas. Tie ir saderīgi ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas noteikumiem un tiek piemēroti, lai pasargātu ES ražotājus no kaitējuma, ko rada negodīga konkurence, kas rodas dempinga cenu, valsts subsīdiju un atbalsta dēļ. Tirdzniecības aizsardzības izmeklēšanu ierosina pēc nozares sūdzības (pārstāvot nozīmīgu daļu ES ražotāju) vai pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas, kas arī veic izmeklēšanu. Tiek izdalīti trīs veidu tirdzniecības aizsardzības instrumenti:

 • Anti-dempinga pasākumi
  Muitas nodevas ar mērķi novērst zaudējumus, kas radušies negodīgas konkurences rezultātā – gadījumos, kad trešo valstu uzņēmumi eksporta precēm piemēro zemākas cenas nekā attiecīgās preces pārdošanas cenas mājas tirgū.
  Vairāk par anti-dempinga politiku (en)
 • Kompensācijas (anti-subsīdiju) pasākumi
  Muitas nodevas ar mērķi novērst zaudējumus, kas radušies no trešo valstu valdību sniegtā atbalsta (subsīdijām) un, kas radījuši traucējumus ES tirgū, nodarot kaitējumu ES uzņēmumiem.
  Vairāk par anti-subsīdiju politiku (en)
 • Aizsardzības pasākumi
  Muitas nodeva, kvota vai abu kombinācija (tarifu kvotas), kas tiek piemēroti gadījumos, kad ES ražošanas nozare ir nonākusi nopietnā krīzē un ir nepieciešama īstermiņa un ierobežota aizsardzība.
  Vairāk informācijas par aizsardzības pasākumiem (en)

Noderīga informācija par ES tirdzniecības aizsardzības politiku: ec.europa.eu (en)