Trīs jūru iniciatīvas samits un biznesa forums Rīgā 2022. gada 20.–21.jūnijā

2021. gada 9. jūlijā Trīs jūru iniciatīvas (3JI) samitā un biznesa forumā Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā Latvijas Valsts prezidents oficiāli paziņoja, ka 2022. gadā 3JI samitu un biznesa forumu rīkos Latvija.

Pārņemot 3JI prezidentūru, uzsveram 3JI samita un biznesa foruma potenciālu investīciju piesaistei reģiona savienojamības attīstībā, tādejādi veicinot ES līmeņa kohēziju, reģiona konkurētspēju un transatlantiskās sadarbības stiprināšanu. 

3JI samitu 20. jūnijā atklās Latvijas Republikas Valsts prezidents Egils Levits. Samita ietvaros notiks 3JI valstu vadītāju, Iniciatīvas partneru (ASV, Vācijas un Eiropas Komisijas), kā arī Rīgas samita viesu slēgta tikšanās, kurai sekos preses konference. Viesu statusā 3JI samitā aicināti piedalīties Francijas, Japānas, Kanādas un Lielbritānijas ārlietu ministri. Īpašā viesa statusā uz 3JI samitu aicināts Ukrainas Valsts prezidents.

3JI Biznesa forumu 20. jūnijā atklās Latvijas Republikas Ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Divu dienu garumā notiks augsta līmeņa valstu, starptautisku institūciju un uzņēmumu pārstāvju diskusijas. Foruma dalībnieki spriedīs par 3JI reģiona infrastruktūras savienojamības veicināšanas nozīmi un investīciju piesaisti enerģētikas, transporta un digitalizācijas sektoriem, kā arī meklēs jaunus sadarbības modeļus.

Ņemot vērā Krievijas militāro agresiju Ukrainā un aktuālo ģeopolitisko situāciju, pasākumā starptautiski atzīti nozaru eksperti diskutēs par reģiona ekonomikas attīstības tendencēm, investīciju vidi, enerģijas piegādes ceļu un avotu dažādošanu, inovatīviem risinājumiem mobilitātes un loģistikas pārveidē, kā arī digitalizācijas lomu reģiona noturības stiprināšanā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā.

3JI Samits notiks konferenču centrā “ATTA CENTRE”, Krasta ielā 60, Rīgā, LV-1003, kur atradīsies arī mediju centrs. Savukārt 3JI Biznesa forums tiks organizēts pasākumu norises vietā “Hanzas perons”, Hanzas ielā 16a, Rīgā, LV-1045.

Plašāka informācija par 3JI, kā arī par prioritārajiem 3JI valstu infrastruktūras projektiem atrodama Iniciatīvas oficiālajā mājas lapā: https://3seas.eu/

Iespēja reģistrēties dalībai biznesa forumā šeit: https://3seas-business-forum.b2match.io/. Kontakti saziņai par 3JI biznesa forumu:  3seas@liaa.gov.lv

 

Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, Latvijas prioritātes, rīkojot 3JI samtu un biznesa forumu, ir:

  • 3JI valstu un partneru augsta līmeņa dalība Latvijas 3JI samitā un biznesa forumā;
  • 3JI Investīciju fonda stiprināšana;
  • Sadarbības sekmēšana ar līdzīgi domājošām valstīm ārpus 3JI reģiona.
  • Uz investīciju piesaisti infrastruktūras projektiem, transporta, enerģētikas un digitālās komunikācija jomām fokusēta biznesa foruma organizācija;
  • Biznesa forums, kas sniedz paliekošu ieguvumu investīciju, transporta, enerģētikas un digitālās komunikācijas nozaru attīstībai Latvijā un reģionā kopumā.
  • 3JI atpazīstamības veicināšana.
  • Pasākumu rīkošana valstīs ārpus 3JI reģiona pirms Rīgas 3JI Samita un biznesa foruma.
  • Šā gada 20.-21. maijā tiek rīkots pirmais 3JI Pilsoniskās sabiedrības forums, kuru atklās Valsts prezidents.
  • 3JI Parlamentārās dimensijas attīstīšanai samita un biznesa forumu datumos notiks otrā 3JI veltītā parlamentu līmeņa sanāksme, kuru rīko Saeimas Ārlietu komisija.
  • Latvijas Tirdzniecība un rūpniecības kamera 3JI samita un biznesa foruma datumos rīko 3JI valstu tirdzniecības kameru pasākumu. 

 

Trīs jūru iniciatīva

3JI  ir reģiona valstu prezidentu ierosināta ekonomiskas sadarbības platforma, kas dibināta 2016. gada 25. augustā pirmajā 3JI samitā Horvātijā. 3JI veido 12 ES valstis, kuras ir  ģeogrāfiski novietotas starp Adrijas, Baltijas un Melno jūru – Austrija, Bulgārija, Čehija, Horvātija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Ungārija.

Līdz šim notikuši pieci 3JI samiti: Horvātijā, Polijā, Rumānijā, Slovēnijā, Igaunijā un Bulgārijā.  Valsts prezidenta līmenī Latvija tika pārstāvēta 3JI samitos Polijā, Slovēnijā, Igaunijā un Bulgārijā, ārlietu ministra līmenī  – Rumānijā un Igaunijā.
Iniciatīvai ir nozīmīga loma Centrālās un Austrumeiropas reģiona valstu sadarbības stiprināšanā. Iniciatīva ir veidota, lai attīstītu nozīmīgus fiziskās infrastruktūras projektus un mazinātu ES ziemeļu-dienvidu reģionā esošās savienojamības plaisas enerģētikas, transporta un digitalizācijas infrastruktūrā.
3JI ir potenciāls stiprināt reģiona drošību, veicināt ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju, kā arī ES līmeņa kohēziju un transatlantiskās sadarbības saites. Par stratēģiski nozīmīgu uzskatāma pastāvīga 3JI partneru – ASV, Vācijas un Eiropas Komisijas – līdzdalība 3JI. Iniciatīva ir ES stratēģiju un politiku papildinošs instruments. To apstiprina Eiropas Komisijas ciešā iesaiste Iniciatīvā un tās dalība 3JI samitos.

Trīs jūru iniciatīvas Investīciju fonds

Iniciatīvas ekonomisko dimensiju veido 3JI Investīciju fonds (Fonds). Fonds veidots, lai sniegtu finansiālu platformu infrastruktūras projektu attīstībai enerģētikas, transporta un digitālās komunikācijas jomās, tādējādi veicinot reģiona ekonomisko izaugsmi un sadarbības iespējas.
Fonds ir papildu instruments dalībvalstu un ES finansējumam infrastruktūras projektu īstenošanai. Tas atbalsta 3JI valstu, starptautisku finanšu institūciju, kā arī privātā kapitāla piesaisti un ir balstīts uz komerciāliem principiem.
2018. gada 3JI samitā Bukarestē tika parakstīts nodomu protokols par Fonda izveidi. Fonds oficiāli tika reģistrēts 2019. gada 29. maijā.
2020. gada 27. februārī Rīgā notika Fonda konference, kurā pulcējās 3JI valstu pārstāvji, lēmumu pieņēmēji, kā arī Latvijas uzņēmēji.  
2020. gada 7. maijā Latvijas valdība pieņēma lēmumu par atbalstu Akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” ieguldījumam Fondā.
2020. gada 11. septembrī Akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” akcionāru sapulce apstiprināja ieguldījuma veikšanu Fondā. 2020. gada 16. septembrī Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” oficiāli pievienojās Fondam.
Polija, Rumānija, Igaunija, Latvija, Ungārija, Bulgārija, Lietuva, Horvātija un Slovēnija ir veikušas ieguldījumu Fondā.

2020. gada 19. oktobra 3JI samitā Igaunijā tika prezentēts 3JI prioritāro infrastruktūras projektu saraksts. Līdz šim Fonds veicis investīcijas trijos reģiona valstu infrastruktūras projektos. Šobrīd Fonds turpina vērtēt reģiona valstu uzņēmumu iesniegtos projektus enerģētikas, transporta un digitālās komunikācijas sektoros.

Fonda investīciju padomnieks ir Amber Infrastructure Group.

Plašāka informācija par 3JI Investīciju Fondu atrodama šeit: https://3siif.eu/

Trīs jūru iniciatīvas koordinācija Latvijā

3JI struktūra paredz, ka katra dalībvalsts nozīmē nacionālo koordinatoru. Koordinatora uzdevums ir nodrošināt ārpolitisku saziņu starp dalībvalstīm un koordinēt iesaistīto institūciju darbu.  
2020. gada 7. maija Ministru kabineta sēdē (protokollēmums Nr. 31. 1.§) uzticēja ārlietu ministram pildīt 3JI nacionālā koordinatoru pienākumus. Saskaņā ar šo lēmumu Ārlietu ministrija pilda 3JI koordinācijas sekretariāta pienākumus.
2020. gada 11. augustā Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts Ārlietu ministrijas informatīvais ziņojums par 3JI koordinācijas darba grupas izveidi. Saskaņā ar ārlietu ministra rīkojumu darba grupa izveidota 2020. gada 10. septembrī. Darba grupas vadītājs ir Ārlietu ministrijas valsts sekretārs, savukārt darba grupas vadītāja vietnieks ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks.
3JI koordinācijas darba grupu veido: Valsts prezidenta kancelejas, Ministru prezidenta biroja, Aizsardzības ministrijas, Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Attīstības finanšu institūcija ALTUM, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS), Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūras (LIAA), kā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) pārstāvji. Darba grupas uzdevumi ir sniegt ieteikumus sekmīgai Latvijas iesaistei 3JI;  sagatavot dalību 3JI ietvaros organizētos pasākumos; koordinēt Latvijas interešu 3JI ietvaros saskaņošanu un virzīšanu; nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu par aktuālajiem 3JI jautājumiem. Rīgas 3JI Samita un biznesa foruma sagatavošanai tika izveidota sagatavošanas darba grupa, kurā iesaistītas sekojošas institūcijas: Valsts prezidenta kanceleja, Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija, Satiksmes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Attīstības finanšu institūcija ALTUM un LIAA.