2005. gada 20. janvārī Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības ANO Ņujorkā telpās tika nodibinātas diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Bahamu Salu Sadraudzību (Commonwealth of The Bahamas).

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

2005. gada 20. janvārī Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības ANO Ņujorkā telpās tika nodibinātas diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Bahamu Salu Sadraudzību (Commonwealth of The Bahamas). Kopīgo komunikē par diplomātisko attiecību nodibināšanu starp abām valstīm Latvijas vārdā parakstīja ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks, pastāvīgais pārstāvis ANO Ņujorkā Gints Jegermanis un Bahamu salu vārdā - ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece, pastāvīgā pārstāve ANO Ņujorkā Paulette A.Bethel.

Iestājoties Eiropas Savienībā, Latvija pievienojās Eiropas Savienības sadarbības dialogam ar Bahamu Salu Sadraudzību, kas balstās uz vairākiem institucionāliem formātiem.  1999.gada jūnijā Riodežaneiro tika izveidotas ES un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu Divpusējās reģionālās stratēģiskās partnerattiecības. 2015.gada jūnijā Briselē notika otrā augsta līmeņa sanāksme (tās notiek reizi divos gados) starp ES un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstīm (CELAC). Paralēli ES dialogs tiek balstīts uz Kotonū nolīgumu (parakstīts 2000. gadā ar 79 Āfrikas, Karību un Klusā okeāna valstīm) un  CARIFORUM ekonomiskās partnerības nolīgumu (parakstīts 2008.gadā ar 16 reģiona valstīm), tajā skaitā ar Bahamu salām. Kopš 2012.gada novembra ES un Karību jūras reģiona attiecības ir formulētas Kopīgajā ES un Karību jūras valstu partnerības stratēģijā. Bahamu Salu Sadraudzība ir arī Karību Savienības (CARICOM) dalībniece.

2010.gada novembrī Bahamās darbu uzsāka Latvijas goda konsule Džoana Rolla Kinga (Joan Rolle-King).

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecība 2015. g. (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

Eksports:

1. Lietuva – 1 744 095 595 EUR jeb 18,30% no kopējā Latvijas eksporta

2. Igaunija – 1 043 830 759 EUR jeb 10,95%

3. Krievija – 829 890 599 EUR jeb 8,71%

...

135. Bahamu salas – 349 414 EUR jeb 0,00%

Imports:

1. Lietuva – 1 912 284 353 EUR jeb 17,18% no kopējā importa Latvijā  

2. Vācija – 1 205 061 975 EUR jeb 10,83%

3. Polija – 1 192 514 217 EUR jeb 10,71%

...

141. Bahamu salas – 40 EUR jeb 0,00%

Latvijas un Bahamu salu tirdzniecības dinamika laika posmā no 2006. gada līdz 2015. gadam, EUR

Gads

Eksports

Imports

2006

769   663

2 502

2007

1 182 636

0

2008

940 558

186

2009

207 013

0

2010

73 213

100 000

2011

177 669

0

2012

237 931

0

2013

223 802

244

2014

289   996

0

2015

349   414

40

  • 2015. gadā kopējais preču tirdzniecības apgrozījums sasniedza 349 454 EUR (137. vieta).
  • Eksporta apjoms uz Bahamu salām sasniedza 349 414 EUR, kas irpar 20,48% jeb 59 tūkst. EUR vairāk nekā 2014. gadā. 
  • Importa apjoms no Bahamu salām ir reģistrēts 40 EUR apmērā.
  • Latvijai ar Bahamu salām ir pozitīva preču tirdzniecības bilance 349 tūkst. EUR apmērā.
  • Galvenās Latvijas eksporta preces uz Bahamu salām: pārtikas rūpniecības produkti (68,12%), minerālie produkti (12,94%) un ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozares produkcija (7,85%).
  • Galvenās Latvijas importa preces no Bahamu salām ir tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (100%).

Galvenās eksporta preces uz Bahamu salām sadalījumā pa preču veidiem 2015. gadā

Preču veids

EUR

Īpatsvars   no kopējā eksporta

Kopā

349   414

100%

Pārtikas   rūpniecības produkti

-            Nedenaturēts etilspirts 97,30%

93   492

68.12%

Minerālie   produkti

-            Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas 100%

17   759

12.94%

Ķīmiskās   rūpniecības un tās sakarnozares produkcija

-            Krāsas un lakas 94,13%

-            Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes 5,87%

10   774

7.85%

Galvenās importa preces no Bahamu salām sadalījumā pa preču veidiem 2015. gadā

Preču veids

EUR

Īpatsvars   no kopējā eksporta

Kopā

40

100%

Tekstilmateriāli   un tekstilizstrādājumi

-            Gultas, galda, tualetes un virtuves veļa 100%

40

100.00%

Pakalpojumu tirdzniecība 2015. g.  (avots: Latvijas Banka)

  • 2015. g. kopējais pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums  sasniedza 3,32 MEUR.
  • Latvijas pakalpojumu eksporta apjoms uz Bahamu  salām sasniedza 2,45 MEUR.
  • Latvijas pakalpojumu imports no Bahamu salām sasniedza 0,87 MEUR.
  • Latvijai ar Bahamu salām ir pozitīva pakalpojumu tirdzniecības bilance 1,58 MEUR apmērā.

Investīcijas (avots: Latvijas Banka)

Līdz 2015. gada beigām Latvijā netika reģistrēti Bahamu salu tiešo investīciju atlikumi, savukārt Latvijas uzkrātie tiešo investīciju atlikumi Bahamu salās tika reģistrēti 0,50 MEUR apmērā.

SADARBĪBA IZGLĪTĪBAS JOMĀ

2010.gadā tika noslēgts institucionālās sadarbības līgums starp Latvijas Universitāti un Bahamu Salu Sadraudzības Čerub Koledžu (Cherub College). Šis līgums regulē studentu (bakalaura un maģistra), mācībspēku un pētnieku apmaiņu starp abām izglītības iestādēm.

ĪSA INFORMĀCIJA PAR BAHAMU SALU SADRAUDZĪBU

Platība

13,880 km²

Iedzīvotāju skaits

377 544 (2014. gads)

Galvaspilsēta

Nasau

Valsts valoda

angļu

Reliģija

Romas katoļu (13.5%), Anglikāņi (15.1%), Baptisti 35.4%)

Valsts iekārta

Parlamentāra demokrātija, konstitucionāla monarhija, neatkarīga kopš 1973. gada.

Nacionālā svētku diena

10.jūlijs, Neatkarības diena

Naudas vienība

Bahamu dolārs

INFORMĀCIJA CEĻOTĀJIEM

Latvijas pilsoņi var doties un uzturēties līdz 3 mēnešiem pusgadā Bahamu Salu Sadraudzībā bez vīzas.

EIROPAS SAVIENĪBAS-BAHAMU SALU SADRAUDZĪBAS ATTIECĪBAS

ES mājaslapa: http://eeas.europa.eu/bahamas/index_en.htm

Bahamu Salu Sadraudzību valdības mājaslapa: http://www.bahamas.gov.bs

INFORMĀCIJAS AVOTI

Kontakti:

Latvijas Republikas Goda konsulāts Bahamās

Informācija ceļotājiem:

Latvijas pilsoņi, dodoties uz Bahamu salām, var uzturēties līdz 3 mēnešiem pusgada laikā bez vīzas, ja ceļojuma mērķis ir īslaicīga privāta vizīte vai tūrisms.