2005. gada 20. janvārī Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības ANO Ņujorkā telpās tika nodibinātas diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Bahamu Salu Sadraudzību (Commonwealth of The Bahamas). Kopīgo komunikē par diplomātisko attiecību nodibināšanu starp abām valstīm Latvijas vārdā parakstīja ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks, pastāvīgais pārstāvis ANO Ņujorkā Gints Jegermanis un Bahamu salu vārdā – ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece, pastāvīgā pārstāve ANO Ņujorkā Paulette A. Bethel.

Iestājoties Eiropas Savienībā, Latvija pievienojās Eiropas Savienības sadarbības dialogam ar Bahamu Salu Sadraudzību, kas balstās uz vairākiem institucionāliem formātiem. 1999. gada jūnijā Riodežaneiro tika izveidotas ES un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu Divpusējās reģionālās stratēģiskās partnerattiecības. 2015. gada jūnijā Briselē notika otrā augsta līmeņa sanāksme (tās notiek reizi divos gados) starp ES un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstīm (CELAC). Paralēli ES dialogs tiek balstīts uz Kotonū nolīgumu (parakstīts 2000. gadā ar 79 Āfrikas, Karību un Klusā okeāna valstīm) un CARIFORUM ekonomiskās partnerības nolīgumu (parakstīts 2008. gadā ar 16 reģiona valstīm), tajā skaitā ar Bahamu salām. Kopš 2012. gada novembra ES un Karību jūras reģiona attiecības ir formulētas Kopīgajā ES un Karību jūras valstu partnerības stratēģijā. Bahamu Salu Sadraudzība ir arī Karību Savienības (CARICOM) dalībniece.

2010. gada novembrī Bahamās darbu uzsāka Latvijas goda konsule Džoana Rolla Kinga (Joan Rolle-King).

Plašāk

2010.gadā tika noslēgts institucionālās sadarbības līgums starp Latvijas Universitāti un Bahamu Salu Sadraudzības Čerub Koledžu (Cherub College). Šis līgums regulē studentu (bakalaura un maģistra), mācībspēku un pētnieku apmaiņu starp abām izglītības iestādēm.