Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras u.c. organizētie semināri par sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju

Reaģējot uz cilvēktiesību pārkāpumiem Baltkrievijā un pilsoniskās sabiedrības, demokrātiskās opozīcijas un žurnālistu vardarbīgu apspiešanu, Eiropas Savienība kopš 2020. gada ir noteikusi jaunas sankcijas pret Baltkrieviju.

Ņemot vērā falsificētos 2020. gada 9. augusta Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu rezultātus un Baltkrievijas drošības spēku vērsto vardarbību pret miermīlīgajiem protestētājiem, demokrātisko opozīciju un žurnālistiem, Eiropas Savienība ir noteikusi sankcijas pret vairākām fiziskām un juridiskām personām. Padome 2021. gada 4. jūnijā arī aizliedza visām Baltkrievijas avio savienībām pacelties no Eiropas Savienības teritorijas, nolaisties tajā vai pārlidot pār to.

2021. gada 24. jūnijā Eiropas Savienība noteica mērķētās ekonomiskās sankcijas, kuru mērķis bija īstenot Eiropadomes 2021. gada 24. un 25. maija secinājumus pēc tam, kad 2021. gada 23. maijā Minskā, Baltkrievijā, tika piespiedu kārtā nosēdināts Ryanair reiss.

Informācija par personām, pret kurām ir noteiktas Eiropas Savienības sankcijas, ir atrodama Eiropas Savienības Padomes Regulu (atrodamas zemāk) pielikumos. 

Eiropas Savienība pret Baltkrieviju ir noteikusi arī sektorālās sankcijas pret Baltkrievijas naftas, kālija, tabakas un citiem ražošanas sektoriem.  

Pamata tiesību akti:

  • Pamata Regula, ar kuru tiek noteiktas sankcijas pret Baltkrieviju ir Padomes Regula (EK) Nr. 765/2006 (2006. gada 18. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju (konsolidētā versija līdz 20.07.2022.).
  • Sankcijas pret atsevišķiem Baltkrievijas pilsoņiem tiek noteiktas arī ar Padomes Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (konsolidētā versija līdz 04.08.2022.).

  • Pamata Lēmums ar kuru tiek noteiktas sankcijas pret Baltkrieviju ir Padomes Lēmums 2012/642/KĀDP (2012. gada 15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā (konsolidētā versija līdz 20.07.2022.).

  • Sankcijas pret atsevišķiem Batkrievijas pilsoņiem tiek noteiktas arī ar Padomes Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (konsolidētā versija līdz 04.08.2022.).

Jaunākie grozījumi:

2023. gada 3. augusts 

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2023/1591, ar ko īsteno Regulu (EK) Nr. 765/2006 

Padomes Regula (ES) 2023/1594, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 

2022. gada 18. jūlijs 

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/1231, ar ko īsteno Regulu (EK) Nr. 765/2006

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2022/1243, ar ko īsteno Lēmumu 2012/642/KĀDP

2022. gada 3. jūnijs 

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/876, ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006

Padomes Regula (ES) 2022/877, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 

2022. gada 8. aprīlis

Padomes Regula (ES) 2022/577, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/579, ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP

2022. gada 9. marts 

Padomes Regula (ES) 2022/398, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/399, ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP

2022. gada 2. marts 

Padomes Regula (ES) 2022/355, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/353, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/356, ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/354, ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP 

2022. gada 25. februāris

Padomes Īstenošanas Regula (ES) 2022/332, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/331, ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP 

2022. gada 24. februāris

Padomes Īstenošanas Regula (ES) 2022/300, ar ko īsteno 8.a pantu Regulā (EK) Nr. 765/2006

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/307, ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP

2022. gada 17. februāris 

Padomes Regula (ES) 2022/212, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/218, ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.