Latvijas un Somijas tradicionāli veiksmīgās attiecības ir balstītas uz kopīgām interesēm nodrošināt stabilitāti, drošību un labklājību Baltijas jūras reģionā un Eiropā. Būdamas ģeogrāfiski tuvas valstis, Latvija un Somija īsteno ciešu un praktisku sadarbību visdažādākajās jomās un līmeņos - ekonomikā, kultūrā, izglītībā, aizsardzībā, pilsonisko kontaktu jomā, pašvaldību starpā.

1921. gada 26. janvārī Somija atzina Latviju de iure. Somija atzina Latvijas inkorporāciju Padomju Savienība de facto, bet ne de iure. Diplomātiskās attiecības tika atjaunotas 1991. gada 29. augustā.

DIPLOMĀTISKĀS ATTIECĪBAS

Latvijas Republikas vēstniecība atrodas Helsinkos

Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Somijas Republikā no 2022. gada 25. augusta ir Dace Treija-Masī

Somijā darbojas trīs Latvijas goda konsuli: Tapio Aho (Tapio Aho) Satakunta reģionā, Kajs Holmbergs (Kai Holmberg) Kimenlākso un Dienvidkarēlijas reģionā, Timo Levo (Timo Levo) Ziemeļostrobotnijas un Kainū reģionā.

Valsts pārstāvība Latvijā

Somijas Republikas vēstniecība atrodas Rīgā, ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijas Republikā no 2022. gada 7. septembra ir Anne Saloranta (Anne Saloranta).

 

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS

Latvijas amatpersonu vizītes Somijā

2021. g. 9. novembris Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba vizīte Somijā
2020. g. 12. februāris Ministru prezidenta KrišjāņaKariņa darba vizīte Somijā
2019. g. 28. augusts Valsts prezidenta Egila Levita darba vizīte Somijā
2017. g. 11.12. maijs Ministru prezidenta Māra Kučinska darba vizīte Somijā
2016. g. 31. oktobris – 1. novembris Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa darba vizīte Somijā

Somijas amatpersonu vizītes Latvijā

2023. g. 25. janvāris Somijas ārlietu ministra Pekas Hāvisto (Pekka Haavisto) darba vizīte Latvijā, dalība Latvijas vēstnieku sanāksmē goda viesa statusā
2022. g. 19. decembris Somijas prezidenta Sauli Nīnistes (Sauli Niinistö) darba vizīte Latvijā, dalība Apvienoto reaģēšanas spēku sanāksmē
2020. g. 11. augusts Somijas ārlietu ministra Pekas Hāvisto (Pekka Haavisto) darba vizīte Latvijā, lai kopīgi ar Latvijas, Igaunijas un Polijas ārlietu ministriem atzīmētu Latvijas un Krievijas miera līguma parakstīšanas simto gadadienu
2019. g. 30. jūlijs Somijas ārlietu ministra Pekas Hāvisto (Pekka Haavisto) darba vizīte Latvijā
2019. g. 7. marts Somijas premjerministra Juhas Sipiles (Juha Sipilä) darba vizīte Latvijā
2018. g. 18. novembris Somijas prezidenta Sauli Nīnistes (Sauli Niinistö) dalība Latvijas valsts simtgades svinību pasākumos  
2018. g. 13.14. septembris Somijas prezidenta Sauli Nīnistes (Sauli Niinistö) dalība 14. Arajološas grupas neformālajā sanāksmē Latvijā

PARLAMENTĀRĀ SADARBĪBA

Saeimā darbojas Deputātu grupa sadarbības veicināšanai ar Somijas parlamentu

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Somija ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas ārējās tirdzniecības partneriem un abu valstu starpā pastāv stabilas ekonomiskās attiecības.

Somijā darbojas Latvijas ārējā ekonomiskā pārstāvniecība, kas sniedz atbalstu Latvijas uzņēmējiem eksporta veicināšanā, informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanu, un iespējām realizēt investīciju projektus, kā arī sniedz palīdzību ārējās tirdzniecības veicināšanai.  

Plašāku informāciju par starptautisko tirdzniecību (preču un pakalpojumu apmaiņu) nodrošina Centrālā statistikas pārvalde un Latvijas Banka:

SADARBĪBA KULTŪRĀ

Sadarbība ar Somiju kultūrā ir plaša un daudzveidīga daudzās kultūras jomās un pamatojas uz ciešu sadarbību starp ieinteresētajām institūcijām. Abu valstu mākslinieki regulāri viesojas otrā valstī rīkotajos starptautiskajos pasākumos – izstādēs, mūzikas, kino un citos festivālos. Somu mākslinieki Latvijā bieži ir pārstāvēti Ziemeļvalstu kopīgi rīkotajos pasākumos.

Pieaug somu interese par latviešu literatūru, kā arī latviešu interese par somu. 2021. gadā latviešu valodā ir iznākusi somu dzejnieces Heli Lāksonenas (Heli Laaksonen) un Aleksandra Čaka grāmata "Paņēmi manu sirdi no plaukta". Dzejoļu krājumā ir publicēti 15 Aleksandra Čaka un 15 Heli Lāksonenas dzejoļi, kas veido savdabīgu dialogu. Tāpat 2020. gadā somu valodā ir tulkota Vizmas Belševicas bērnības trioloģija “Bille”, 2019. gadā Māras Zālītes romāns “Pieci pirksti”.

No 2021. gada 11. līdz 26. augustam Latvijā – Stāmerienā un Rīgā – tika īstenots Latvijas Kultūras akadēmijas un Tamperes Universitātes Teātra mākslas programmas sadarbības projekts “Aktierspēle svešā valodā”. Tā ir īpaša aktiermākslas studiju metodika, kas paredz iestudēt izrādi aktieriem nezināmā valodā, tādējādi aktivizējot citus – ārpus teksta – izteiksmes līdzekļus.

Stimulu sadarbības turpināšanai deva abu valstu dibināšanas 100. gadadienu svinības (2017./2018.). Tika īstenota virkne kultūras un mākslas kopprojektu: Valsts Akadēmiskā kora "„Latvija” koncerti Somijā; Latvijas bruņoto spēku orķestra koncerti Valmierā un Jelgavā, Somijas Aizsardzības spēku orķestra koncerti; Somijas dabai veltīto filmu “Ezera stāsts” un “Meža stāsts” demonstrēšana. Tika arī izveidota dokumentāro liecību izstāde “Somu jēgeri Latvijā”, kas tika eksponēta Latvijā, Somijā un citās valstīs. 

SADARBĪBA IZGLĪTĪBĀ UN ZINĀTNĒ

Latvijas augstskolām izveidojusies cieša sadarbība ar Somijas augstskolām Eiropas Savienības izglītības programmas Socrates/Erasmus+ ietvaros, ES Mūžizglītības programmu un projektu ietvaros, ZMP izglītības programmas NORDPLUS projektos. Daudzi studenti no Somijas augstāko izglītību iegūst Rīgas Stradiņa universitātē un Latvijas Universitātē. Somu valodu Latvijā var apgūt Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijā un Latvijas  Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Somugru valodu bakalaura studiju programmas ietvaros.

Vairākas kultūrizglītības iestādes, piemēram, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, Valmieras Mākslas vidusskola, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola sadarbojas ar Somijas kultūrizglītības iestādēm.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte īsteno sadarbību ar Somijas partneriem lauksaimniecības pētniecības jomā. Latvijai ir aktīva sadarbība ar Somiju Starptautiskās jūras pētniecības padomes (ICES) un HELCOM (Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas – Helsinku Komisija) darba un izpētes grupu ietvaros.

SADARBĪBA AIZSARDZĪBĀ

Kopš 2023.gada 4.aprīļa Somija ir Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts. 

Somijas pieredzi Latvija izmanto visaptverošās valsts aizsardzības sistēmas ieviešanā. Abas valstis ir ieinteresētas attīstīt sadarbību iepirkumu jomā un apmācībās. Somija ir aktīva Baltijas valstu aizsardzības koledžas (BALTDEFCOL) atbalstītāja, nodrošinot Somijas instruktoru (pasniedzēju) iesaisti koledžas darbā.

Divpusējo līgumu par sadarbību aizsardzības jomā Latvija un Somija noslēdza 2009. gada 9. jūnijā. Savukārt 2017. gada 3. novembrī abas valstis parakstīja Saprašanās memorandu par sadarbību aizsardzības jomai nepieciešamā aprīkojuma iepirkumos, pētījumos un industrijā. 2018. gadā tika uzsākta divpusējā sadarbība apmācības jomā, Somijas bruņotajiem spēkiem nododot pieredzi Latvijas karavīriem pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmu izmantošanā. 2021. gada 30. augustā Latvijas un Somijas aizsardzības ministri parakstīja vispārīgo vienošanos par 6x6 bruņu transportlīdzekļu iegādi no uzņēmuma “Patria”, kurā iekļauts Latvijas pasūtījums vairāk nekā 200 jauno bruņumašīnu piegādei. 2021. gada oktobrī Latvija saņēma pirmās bruņumašīnas.

Kopš 2020. gada jūnija Somijas aizsardzības atašejs Latvijā ar rezidenci Tallinā ir komandkapteine Ulla Tūlike Mortomeki (Ulla Tuulikki Murtomäki). 

SADARBĪBA IEKŠLIETU UN TIESLIETU JOMĀ

Regulāra un cieša ir Latvijas Valsts policijas sadarbība ar radniecīgajiem dienestiem Somijā INTERPOLA ietvaros, kā arī izmantojot SIRENE un EIROPOLA sadarbības mehānismus. Valsts policija un tās struktūrvienības, piedalās ikgadējās Baltijas valstu un Somijas kārtības policijas, kriminālpolicijas un iestāžu vadības priekšnieku sanāksmēs, pārrunājot aktualitātes un iezīmējot stratēģiskās sadarbības prioritātes.

Somija ir viena no valstīm, kas svarīgu izmeklēšanas pasākumu koordinēšanai komplicētās lietās, ir norīkojusi Somijas sakaru virsnieku (ar rezidenci Tallinā). Virsnieks īsteno saskaņotu darbību ar visām trim Baltijas valstīm. Tāpat starp Latvijas un Somijas tiesībsargājošām iestādēm notiek sadarbība ES pretterorisma vienību asociācijas “ATLAS” ietvaros un tiek organizētas pieredzes apmaiņa un apmācības.

Latvijas Republikas Valsts robežsardzes divpusējā sadarbība ar Somijas Robežsardzi notiek, pamatojoties uz 2010. gada 14. oktobra Protokolu par sadarbību starp Latvijas Valsts robežsardzi un Somijas Valsts robežsardzi. Saskaņā ar minēto protokolu Latvijas un Somijas robežapsardzības dienestu vadītāji tiekas reizi gadā, tiek organizētas ekspertu vizītes riska analīzes, kriminālizmeklēšanas, informācijas tehnoloģiju, kinoloģijas un citās jomās. Turklāt Latvijas un Somijas robežapsardzības dienestu sadarbība tiek turpināta Eiropas Komisijas pilotprojektu ietvaros, kā arī BSRBCC, FRONTEX un citu starptautisko forumu ietvaros.

Somijas robežsardze sniegusi ieguldījumu Latvijas Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes kapacitātes stiprināšanā. Latvijas Valsts robežsardzes koledžai un Somijas robežsardzes Krasta apsardzes akadēmijai izveidojusies cieša sadarbība akadēmiskā personāla un kadetu pieredzes apmaiņas jomās. Regulāra sadarbība un informācijas apmaiņa notiek ar Somijas robežsardzes sakaru virsnieku Baltijas valstīs, Ukrainā un Baltkrievijā.   

SADARBĪBA VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS JOMĀ

Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2014.–2020. gadam Latvija ar partneriem no Somijas īstenojusi 64 transnacionālās sadarbības projektus. Projektu ietvaros veiktas aktivitātes Baltijas jūras ostu sadarbībā, Baltijas jūras ūdeņu piesārņojuma mazināšanā un ūdens resursus pārvaldībā, biotehnoloģiju attīstībā, jūras telpiskajā plānošanā, pētniecības un inovāciju veicināšanā uzņēmējdarbībā, digitālo inovāciju tīkla attīstībā. Sadarbība veidota arī projektos esošās infrastruktūras izmantošanā transnacionālai pētniecībai, jaunu energoefektivitātes risinājumu un sociālās sfēras infrastruktūras attīstībā visā reģionā. Partnerība veidota starp nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa iestādēm, universitātēm, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem.

Latvijas un Somijas partneri īsteno kopīgus projektus arī starpreģionu sadarbības programmā INTERREG EUROPE, starpreģionu sadarbības programmā pilsētvides attīstībai URBACT III. 2022. gadā apstiprināti 30 transnacionālās sadarbības projekti ar Somiju. Kā piemēru var minēt Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projektu “GreenIndustrialAreas”, kur partneru vidū ir Latvijas pārstāvji – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Zemgales plānošanas reģions, kā arī Centrālās Somijas reģiona padome un Jivaskiles pilsētas pašvaldība. Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest standartu zaļo industriālo zonu sertificēšanai, lai veicinātu to mērķtiecību uz klimatneitralitāti un plaši ieviestu inovācijas CO2 emisiju samazināšanai rūpnieciskajās zonās. Projektu plānots īstenot līdz 2025. gada decembrim.

PAŠVALDĪBU SADARBĪBA

Plaša un daudzveidīga ir Latvijas un Somijas pašvaldību sadarbība tādās jomās kā izglītība, sports, kultūra, tūrisms, uzņēmējdarbība, ekoloģija, reģionālā attīstība, sociālā un veselības aprūpe, NVO jautājumi.

Rīgas senākā sadraudzības pilsēta ir Pori (kopš 1964. gada). Abas pilsētas sadarbojas gan ES projektu ietvaros, kultūras mantojuma saglabāšanā, pilsētas attīstības jautājumos, uzņēmējdarbībā un tūrismā, kultūrā, izglītībā un sportā. Aktīva un cieša ir arī Rīgas un Helsinku sadarbība, arī Jūrmalas un Pietarsāri, Olaines novada un Rīhimeki, Kocēnu novada un  Vammala. 

NODERĪGAS SAITES

Latvijas Republikas un Somijas Republikas divpusējie līgumi, kas noslēgti kopš 1990. gada 4. maija.

Somijas Republikas prezidenta kanceleja: https://www.presidentti.fi/en/
Somijas Republikas valdība: https://valtioneuvosto.fi/en/frontpage
Somijas Republikas Ārlietu ministrija: https://um.fi/frontpage
Somijas Republikas parlaments (Eduskunta): https://www.eduskunta.fi/EN/Pages/default.aspx
Somijas Republikas vēstniecība Rīgā: https://finlandabroad.fi/web/lva/mission
Latvijas Republikas vēstniecība Somijā: https://www2.mfa.gov.lv/helsinki