Latvija aktīvi iesaistījusies ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) darbā, tai skaitā komunikācijas un informācijas, zinātnes un kultūras mantojuma jomās. Latvijas sniegtā ekspertīze guvusi pozitīvu atpazīstamību UNESCO mediju brīvības, žurnālistu drošības, medijpratības jomās. Latvijas intereses UNESCO mītnes vietā Parīzē īsteno Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecība UNESCO.

UNESCO darbības galvenās jomas Latvijā ir kultūras, dabas, nemateriālā un dokumentārā kultūras mantojuma saglabāšana, inovatīvu sadarbības tīklu attīstīšana un koordinēšana, zināšanu sabiedrības veicināšana un zināšanu mobilizēšana, izglītības pieejamības un kvalitātes veicināšana, stiprinot mūžizglītības, iekļaujošās izglītības un ilgtspējības principus un vērtības izglītībā. Lielākā daļa UNESCO kompetences jautājumu Latvijā ir Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas atbildībā, un darbu koordinē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija.

Vairāk lasīt UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas mājaslapā.