No 2018.gada Latvijā darbojas piecu reģionālo remigrācijas koordinatoru tīkls (Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē un Rīgā), ko izveidojusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) remigrācijas projekta “Reģionālais remigrācijas koordinators” ietvaros.

Ikvienam ir iespēja bez maksas saņemt reģionālā koordinatora konsultāciju par sev aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos Latvijā. Ņemot vērā individuālas vajadzības un apstākļus, koordinatori palīdz rast atbildes uz plaša spektra jautājumiem, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties ar pašvaldības un valsts iestādēm, tādējādi sagatavojot personalizētu informācijas piedāvājumu par atgriešanos konkrētā Latvijas reģionā.

Plašāk