Informācija par atgriešanās iniciatīvām, sniegto atbalstu un noderīga kontaktinformācija

Reģionālie remigrācijas koordinatori – https://www.paps.lv/ Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) projekts, kura ietvaros ir izveidots piecu reģionālo reemigrācijas koordinatoru tīkls. Koordinatoru uzdevums – sagatavot ikvienam interesentam bezmaksas personalizētu informācijas piedāvājumu atbilstoši aktuālajiem jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos Latvijā konkrētā reģionā. Projekta ietvaros (marts – septembris) 124 ģimenes jeb 314 cilvēki atgriezušies Latvijā.

Ģimenei draudzīga pašvaldība – www.vietagimenei.lv – pieejama aktuālā informācija par Latvijas pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm ar bērniem.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) CV un Vakanču portāls – viena no valstī plašākajām darba meklētāju pieteikumu un darba devēju piedāvāto brīvo darba vietu datu bāzēm. Tas ir bezmaksas valsts pakalpojums ikvienam lietotājam. Darba meklētāji portālā var meklēt piemērotu darbu un izveidot savu CV. Portālā darba devējiem algas amplitūdas norādīšana ir obligāts nosacījums. Vienlaikus, portālā ir pieejamas valsts pārvaldes vakances un no nākamā gada visām valsts pārvaldes iestādēm vakanču publicēšana būs obligāta (līdzšinēji bija Latvijas Vēstnesī). Portāla vietne - https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/

Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapa, kurā pieejama informācija par visiem NVA pakalpojumiem – www.nva.gov.lv

Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls (EURES) - http://www.nva.gov.lv/eures/ EURES tīkls nodrošina atbalstu, konsultācijas un informāciju darba meklētājiem un darba devējiem darba mobilitātes jautājumos Latvijā un citās ES/ Eiropas Ekonomikas zonas valstīs par darba un dzīves apstākļiem (sociālo sistēmu, nodokļu sistēmu, dokumentu kārtošanas procedūrām u.c. likumdošanas jautājumiem, kultūru u.c.).

Latvijā EURES konsultantu individuālās konsultācijas klātienē pieejamas NVA Rīgas reģionālajā, Rēzeknes, Liepājas, Daugavpils un Cēsu filiālēs, neklātienē - eures@nva.gov.lv Svarīgi atzīmēt, ka EURES sniedz konsultācijas arī angļu valodā un jebkuram ES/EEZ iedzīvotājam (tas svarīgi mūsu tautiešu otrajām pusēm, kuriem mītnes zeme nav Latvija).

Papildus informācijai:

Tāpat par iespējamām atbalsta programmām aicinām cilvēkus sazināties arī ar pašvaldību, kuras teritorijā plāno dzīvot. Visu Latvijas pašvaldību kontaktinformācija ir pieejama Latvijas Pašvaldību savienības mājaslapā: http://www.lps.lv/lv/kontakti/pasvaldibu-kontakti/ 27.oktobra sanāksmi apmeklēja pārstāvji no LiepājasValmierasDaugavpils un Gulbenes novada pašvaldībām.

Kopienu fondi – www.kopienufondi.lv – labdarības organizācijas, kas savā apkaimē izzina sabiedrības vajadzības, piesaista ziedojumus un citus resursus sava novada iedzīvotāju svarīgām iecerēm un gādā par šo ieceru īstenošanu. Tas nodrošina plānotas un mērķtiecīgas kopienu filantropijas attīstību. Latvijā šobrīd darbojas deviņi kopienu fondi – Talsos, Lielvārdē, ValmierāAlūksnē un ApēKandavāLimbažosViduslatgalēĶekavā un Liepājā.

Privātās iniciatīvas:

Your Move” - darba un informācijas portāls, kura mērķis ir savest kopā cilvēkus “ar pasaules pieredzi” (t.i. tos, kuri dzīvojuši un/vai mācījušies ārvalstīs) un uzņēmumus Latvijā. Mērķauditorija ir arī dzīvesbiedri – citu valstu pilsoņi.

 “Latvija strādā - Tele2 sociālā iniciatīva, kura aicina Latvijas darba devējus aktīvi iesaistīties reemigrācijas veicināšanā. Katrs darba devējs, kas iesaistās kustībā, publiski apņemas atgriezt vismaz 1 aizbraukušo.  Vairāk domāts uzņēmējiem Latvijā, tomēr portālā potenciālais reemigrants var atrast visus uzņēmumus, kuri iesaistījušies kustībā, kā arī kontaktinformāciju, kur var pieteikties vakancei.

Abas kustības (Your Move un “Latvija Strādā”) strādā ar:

  1.  Latvijas darba devējiem, skaidrojot diasporas pārstāvjiem svarīgus aspektus, kā piemēram, attālinātu darba interviju iespēju, lielāku elastību darba uzsākšanai, ņemot vērā nepieciešamību pārcelties; apmācību iespējas, u.tml., vienlaikus skaidrojot reemigrantu nodarbināšanas priekšrocības salīdzinājumā ar trešo valstu pilsoņiem (mazāk birokrātisko šķēršļu, valodas  un vides zināšanas u.tml.)
  2. diasporu, skaidrojot pašreizējo situāciju Latvijas darba tirgū un citas priekšrocības (pieaugošās algas, joprojām zemākas dzīves izmaksas, iespēja būt tuvāk ģimenei un draugiem utt.).

Apvienotajā Karalistē iegūtā izglītība un profesionālā pieredze paver jaunas iespējas uzsākt, pārcelt un/vai paplašināt arī uzņēmējdarbību Latvijā. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) informācija par uzņēmējdarbības iespējām un sniegto atbalstu – www.liaa.gov.lv:  

Latvijā ir ļoti dinamiska jaunuzņēmumu (jeb start-up) vide un pēdējo gadu laikā notikusi strauja jaunuzņēmumu kustības attīstība. Šādu uzņēmumu izveide kāpina Latvijas ekonomisko izaugsmi un starptautisko konkurētspēju. Latvijā turpinot attīstīties jaunuzņēmumiem labvēlīgai videi, veidojas jaunas iespējas un atbalsts jaunu mērogojamu biznesa modeļu un inovatīvu produktu izstrādei, kā arī ražošanas un pētniecības attīstībai:

TechChill https://www.facebook.com/techchillHQ/

Digital Freedom Festival https://www.facebook.com/DigitalFreedomFestival/

Izglītības un zinātnes ministrija turpina aktīvi strādāt pie Latvijas zinātnes ekosistēmas attīstības, kurā tiek piedāvātās un veidotas jaunas iespējas diasporas zinātnieku turpmākai mērķtiecīgai sadarbībai. Viens no virzieniem ir diasporas zinātnieku sadarbības iespēju paplašināšana, veicinot savstarpējo mobilitāti. Kontaktpersona: Evita Čikute, Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperte starptautiskās sadarbības un diasporas jautājumos (Evita.Cikute@izm.gov.lv, tālr.+37167047938).

Noderīgas saistes:

http://fastrackids.lv/metodika/ starptautiski licenzēta programma diasporas bērnu attīstībai un latviešu valodas nostiprināšanai. Bērni, kuri apmeklējuši FasTracKids nodarbības uzrāda labus rezultātus akadēmiskajās gaitās, valsts pārbaudījumos, mūzikā, rakstos, publiskajā runā – visās dzīves jomās.