Latvijas diplomātiskie pārstāvji Francijā un viņu darba un dzīves vietas Parīzē. 1919–1987 (.pdf)

Materiālu sagatavoja Ārlietu ministrijas Ārlietu dienesta vēstures un diplomātisko dokumentu nodaļas arhīva eksperte Silvija Križevica un Latvijas vēstniecības Francijā eksperte Laura Štokmane-Guillopē