Latvijas un Indijas divpusējais dialogs ir aktīvs, notiek augsta līmeņa vizīšu apmaiņa, turpinās cieša sadarbība starptautiskajās organizācijās, notiek sadarbība izglītības, kultūras un mākslas jomā, kā arī tiek paplašināta starpvalstu līgumtiesiskā bāze. Latvija ir ieinteresēta padziļināt sadarbību ekonomikā, kā arī turpināt attīstīt starpparlamentāro sadarbību.

DIPLOMĀTISKĀS ATTIECĪBAS

Indija atzina Latvijas neatkarību 1991. gada 9. septembrī. Diplomātiskās attiecības starp Latviju un Indiju tika nodibinātas 1991. gada 7. decembrī.

Latvijas pārstāvība valstī

Latvijas vēstnieks Indijā Juris Bone darbu uzsāka 2022. gada 28. novembrī. Pirmais rezidējošais vēstnieks Indijā Aivars Groza akreditēts Indijā 2014. gada 21. oktobrī. Savukārt pirmais Latvijas nerezidējošais vēstnieks Indijā Hardijs Baumanis akreditējās 2007. gada 26. septembrī. 

2014. gada 16. janvārī darbu Deli darbu uzsāka Latvijas Republikas vēstniecība Indijas Republikā. Oficiālā vēstniecības atklāšana notika 2015. gada 3. februārī.

Indijā darbojas trīs Latvijas goda konsuli: Narajanasvami Ramačandrans (Ramachandran Narayanaswamy) Čennajā ar konsulāro apgabalu Tamilnādas un Keralas štatos (kopš 2009. gada), Kumara Balasubramaniams (Kumara Swami Palani Balasubramaniam) Bangalorē ar konsulāro apgabalu Karnatakas štatā (kopš 2015. gada), Avinašs Batra (Captain Avinash Chander Batra) Mumbajā ar konsulāro apgabalu Maharaštras štatā (kopš 2016. gada).

Valsts pārstāvība Latvijā

Indijas Republikas vēstniecība atrodas Stokholmā Zviedrijā. Nerezidējošais ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā no 2021. gada 25. maija ir Tanmaja Lals (Tanmaya Lal).

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS

Latvijas amatpersonu vizītes Indijā

2023. g. 13. maijs

Latvijas ārlietu ministra E. Rinkēviča tikšanās ar Indijas ārlietu ministru S. Džaišankaru ES un Indijas-Klusā okeāna reģiona ministru foruma laikā Stokholmā, Zviedrijā
2023. g. 1.4. marts

Ārlietu ministrijas parlamentārās sekretāres G. Reires darba vizīte

2022. g. 28.–30. novembris

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs A. Pelša darba vizīte

2020. g. 13.–16. janvāris Ārlietu ministra E. Rinkēviča darba vizīte
2017. g. 2.–6. novembris

Ministru prezidenta M. Kučinska darba vizīte

2016. g. 3.–4. decembris

Valsts sekretāra A. Pildegoviča darba vizīte

2016. g. 16. jūlijs

Valsts prezidenta R. Vējoņa tikšanās ar Indijas viceprezidentu Ansari  Muhamedu Hamidu (Mohammad Hamid Ansari), Āzijas–Eiropas sanāksmes (ASEM) ietvaros Ulanbatorā, Mongolijā

2016. g. 10.–14. marts Kultūras ministres D. Melbārdes vizīte 

Indijas amatpersonu vizītes Latvijā

2019. g. 19.–20. augusts

Indijas viceprezidenta un Indijas parlamenta augšpalātas spīkera M. V. Naidu oficiālā vizīte

2018. g. 13.–17. jūnijs

Indijas parlamenta apakšpalātas spīkeres S. Mahadžanas oficiālā vizīte

2017. g. 23.–24. maijs

Indijas ārlietu valsts ministra M. Dž. Akbara darba vizīte

2016. g. 13.–16. septembris

Indijas elektronikas, IT un tieslietu ministra R. Š. Prasada 

2015. g. 27.–28.aprīlis

Indijas Cilvēkresursu attīstības ministrijas, Skolu izglītības departamenta vadītājas V. Sarupas darba vizīte

PARLAMENTĀRĀ SADARBĪBA

Parlamentāro sadarbību raksturo 2018. un 2019. gadā notikušās augsta līmeņa Indijas parlamenta vadītāju vizītes Latvijā. 13. Saeimā tika izveidota Deputātu grupa sadarbībai ar Indijas parlamentu (priekšsēdētājs Krišjānis Feldmans).  

SADARBĪBA EKONOMIKĀ 

Latvija ir ieinteresēta paplašināt ekonomiskās attiecības un sektorālo sadarbību ar Indiju tādās jomās kā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, transports un loģistika, kosmoss, farmācija un biotehnoloģijas.

2022. gadā Latvijas preču tirdzniecības bilance ar Indiju saglabājas negatīva: -56,2 MEUR.

Saskaņā ar CSP datiem, 2022. gadā kopējais Latvijas preču eksports uz Indiju veidoja 43,46 MEUR, pieaugot par 50%, salīdzinot ar 2021. gadu. Nozīmīgākās Latvijas preču eksporta kategorijas: dzelzs un tērauds (32%), elektroierīces un elektroiekārtas (16%), organiskie ķīmiskie savienojumi (10%).  Pārskata periodā visvairāk pieaudzis dzelzs un tērauda eksports (par 180%).

Preču imports no Indijas 2022. gadā veidoja 99,73 MEUR, pieaugot par 45%, salīdzinot ar 2021.gadu. Galvenās importa preču grupas no Indijas:  kaučuks un tā izstrādājumi (47%), dzelzs un tērauds (12%). Pārskata periodā visstraujāk audzis dzelzs vai tērauda izstrādājumu imports (182%).

ES ir lielākais Indijas tirdzniecības partneris. 1994. gadā tika noslēgts sadarbības līgums starp Eiropas Kopienu un Indiju (Cooperation Agreement between the European Community and the Republic of India on Partnership and Development), kas paredz sadarbību tirdzniecībā, rūpniecībā, pakalpojumu sektorā, enerģētikā un citās jomās. Indija ir to valstu sarakstā, kurām ir samazināti ievedmuitas apjomi Vispārējo priekšrocību sistēmas (GSP) ietvaros. Turpinās ES un Indijas sarunas par Brīvās Tirdzniecības līguma noslēgšanu.

Galvenās Indijas eksporta preces uz ES ir tekstilizstrādājumi, lauksaimniecības produkcija, ķimikālijas, bet importā no ES - ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru produkti, mašīnas un mehānismi.

Plašāk:
Ārējā tirdzniecība pēc valsts (csb.gov.lv) 
https://statdb.bank.lv/lb/Data/128

SADARBĪBA IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JOMĀ

2022./2023.m.g. Latvijas augstskolās mācās 1356 Indijas studentu, kas veido gandrīz 15% no ārvalstu studentiem Latvijā.

2022. un 2020. gadā Indijas pilsētās Dimapūrā, Deli, Mumbajā un Bengalūrū norisinājās LatvijasIndijas koru festivāls.

2019. gada 20. augustā Indijas viceprezidenta vizītes laikā Latvijā tik parakstīts starpvalstu sadarbības dokuments “LatvijasIndijas kultūras apmaiņas programma 2019–2021”

2019. gada 6. oktobrī Indijas pilsētā Čennajā tika atklāts Rīgas Tehniskās universitātes Studiju un informācijas centrs.

Kopš 2016. gada Dev Sanskriti Vishwavidyalaya universitātē Indijas pilsētā Haridvārā darbojas Baltijas studiju un kultūras centrs.

2015. gada 28.30. maijā, sadarbojoties Latvijas un Indijas universitātēm, Rīgā notika Starptautisks zinātniskais forums, kas veltīts Latvijas un Indijas sadarbībai zinātnes, izglītības un biznesa jomā.

Lai sekmētu Latvijas un Indijas sadarbību izglītības, zinātnes un kultūras jomā 2013. gadā nodibināts Latvijas Universitātes Indijas studiju un kultūras centrs, piedāvājot apgūt arī hindi valodu un jogu.

2014. gada 31. janvārī Čennajā atklāts pirmais Latvijas augstākās izglītības centrs, ko ir izveidojušas un dibinājušas septiņas Latvijas augstskolas.

2015. gada 1. jūnijā izveidots Komplimentārās medicīnas centrs, lai sekmētu izpratni par komplementāro medicīnu un tās veidiem, kā arī veicinātu sadarbību starp Latvijas un starptautiskām institūcijām komplementārās medicīnas jomā. LU Medicīnas fakultātē ir iespēja studēt Ajūrvēdas profesionālās pilnveides izglītības programmā.

Indijas valdība kopš 1995. gada piešķir Latvijas speciālistiem mācību stipendijas kvalifikācijas celšanai dažādās tautsaimniecības nozarēs ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation) programmas ietvaros. Indijā stažējušies ārsti, vides aizsardzības speciālisti, ekonomisti, valodnieki, kā arī Saeimas, Ārlietu ministrijas un Valsts kases darbinieki. 

NODEĪGAS SAITES

Latvijas Republikas un Indijas Republikas divpusējie līgumi 

Par Indiju:
Indijas Republikas prezidenta kanceleja: https://presidentofindia.nic.in/
Indijas Republikas valdības portāls: https://www.india.gov.in/

Indijas Republikas Ārlietu ministrija: http://www.mea.gov.in/ 
Indijas Republikas parlaments: http://parliamentofindia.nic.in/
Indijas Republikas vēstniecība Stokholmā: http://indembassysweden.gov.in/

Latvijas Republikas vēstniecība Indijā: https://www2.mfa.gov.lv/india/vestnieciba

Indijas oficiālais tūrisma portāls: https://www.incredibleindia.org/